Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Scoala vs. Educatie

O analiză managerială a învăţământului din mediul rural
(de Mitric Dănuţa)

Etimologic,cuvântul „educaţie” provine din limba latină („educatio”), cu înţelesuri pe care le putem identifica, într-o formă sau alta, de-a lungul întregii evoluţii a civilizaţiei umane. Latinescul „educatio” se regăseşte în verbul „educo – educare”, cu sensul de „creştere”, „hrănire”, „formare”, dar şi în verbul „educo – educere”, cu sensul de „a scoate din”, „a ridica”, „a înălţa”. Ambele înţelesuri se împletesc în rolul pe care educaţia l-a avut în dezvoltarea valorilor umane fundamentale: de a forma, hrăni şi dezvolta spiritul. Ambele sensuri subliniază capacitatea educaţiei de transformare continuă, atribut deosebit de important dacă analizăm semnificaţiile, funcţiile şi investiţia în educaţie de-a lungul întregii evoluţii a societăţii umane .Educaţia înseamnă a scoate individul din starea de natură şi a-l introduce în starea de cultură.
Rolul educaţiei şi învăţământului într-o societate civilizată este foarte important. În primul rând, pentru că educaţia contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii individuale. Totodată nivelul de dezvoltare economică al unei ţări depinde şi de nivelul de educaţie al cetăţenilor, de aceea este nevoie de o concepţie clară despre rolul educaţiei într-o societate.
Astăzi, obiectivele educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe încât numai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe instituţii, concretizată în ceea ce unii au numit „cetatea educativă" , prin „redistribuirea" învăţământului către mai mulţi factori, ar putea crea acţiuni ale căror rezultate să fie mulţumitoare, încât, o restructurare a atribuţiilor diferitelor compartimente ale socialului, cu privire la cerinţele educative, pare a fi de bun augur.
Şcoala de astăzi nu mai reprezintă o instituţie închisă, închistată într-un cadru normativ rigid, ci este un sistem deschis către exterior, un subsistem al sistemului social modern, în care totul comunică cu totul. În prezent, dezvoltarea individului si a societăţii, se află sub puterea ştiinţei, iar ambele sub incidenţa educaţiei. Un rol esenţial în dezvoltarea elevilor în sistemul de învăţământ îl are intervenţia profesorului. Şcoala, mediul de educaţie formală a elevilor, dar şi locul de muncă al profesorilor, este considerată ca fiind factorul determinant pentru formarea tinerilor în concordanţă cu cerinţele societăţii.Problema este ca la şcolile din mediul rural nu se înghesuie niciun profesor calificat. Şi asta pentru că accesul este dificil mai ales pe timp de iarnă, iar salariul mic nu este deloc motivant. Aşa s-a ajuns ca în această toamnă zeci de şcoli de la ţară să aibă numai profesori suplinitori şi fără studii.
Din punct de vedere sociologic, educaţia poate fi analizată atât ca un sistem cât si ca proces. Sistemul de învăţământ reflectă raporturile dintre sistemul social global si sistemul de educaţie. Abordarea sistemică a educaţiei permite evidenţierea funcţiilor si structurilor specifice instituţiei scolare. Sistemul de învătământ este un sistem deschis (în raport cu sistemul social global), având un caracter teleologic (orientat către îndeplinirea anumitor finalităţi, pe termen mediu si lung), autoreglabil şi de entropie (dezorganizare care include un anumit potenţial de optimizare) .
Analiza sistemului de învăţământ – din perspectiva sociologiei educaţiei – permite ”definirea instituţiei şcolare în termenii unor teorii care vizează explicarea activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii la nivelul unui proces de socializare, proces realizabil prin diferite mijloace de integrare socială, subiectivă si obiectivă” .
”Fie că este vorba de activitatea şcolară timpurie, diverse etape de studii, formare profesională şi documentare în vederea exercitării profesiei, învăţarea reprezintă o activitate dominantă a omului, fie el român sau nu, iar multiplele determinări – poziţie socială, recompensă materială, succes, împlinirea aspiraţiilor – sunt în aria de consecinţă a capacităţii de a învăţa” .În ultimii ani, românii au învăţat diverse lucruri, si aceasta de multe ori sub imperiul necesităţii, al demersului costisitor încercare-eroare. În dizolvarea continuă a normelor sociale, a reglementărilor, concepte cum ar fi capital uman, capital social, competentă profesională nu pot opera în afara valorilor sau a lipsei de valori a celuilalt.
Există discrepanţe ale sistemului educaţional in ceea ce priveşte cele două medii de rezidenţa(mediul urban şi mediul rural).In prezent ruralul este o zona de slăbiciune a învaţamântului.Inegalităţile sociale,sărăcia,declinul demografic,gradul de cultură şi educaţie, rezultatele foarte slabe la învăţătură, lipsa oportunităţilor de angajare, izolarea politică, socială şi culturală sunt reprezentative pentru situaţia tinerilor de la sat.
Satul românesc este cel mai întins spaţiu al României,conserva valorile tradiţionale româneşti,este zona celei mai crescute natalităţi,este,cu alte cuvinte,un mediu fundamental pentru existenţa socială a ţării noastre.Cu toate acestea,ruralul românesc şi problemele acestuia nu ocupă prim planul preocupărilor legislative,administrative,politice şi economice din România,ba chiar mai mult,anumite disfuncţionalităţi sunt ignorate în mare măsură sau sunt abordate inadecvat.
În România aspectul practic al învăţământului se află într-o profundă contradicţie cu aspectul teoretic: deşi misiunea şcolii este prezentată într-un set de standarde generale ce interpretează aşteptările beneficiarilor, în realitate se simte lipsa de interes pentru dezvoltare, pentru crearea unor şanse egale cu provocările viitorului,iar învăţământul din mediul rural este principalul domeniu defavorizat.
Preocuparea pentru analiza învăţământului de la sat privită din perspectiva inegalităţilor de şanse, a sărăciei şi a lipsei de interes se înscrie într-o tendinţă deja consacrată, cu atât mai mult cu cât încercările de europenizare şi globalizare de după anul 1989 au declanşat o serie de transformări profunde. Aceste transformări au bulversat viaţa satelor româneşti, oamenii au fost nevoiţi să se adapteze la condiţii de viaţă nespecifice unui trai decent şi de multe ori sub aşteptările raportate la eforturile depuse - situaţie caracteristică actualului sistem educaţional. Precaritatea specifică învăţământului din mediul rural se datorează lipsei de orientare pentru dezvoltare şi indiferenţei forţelor politice româneşti de a dezvolta proiecte afirmative, atât timp cât acţiunile se concentrează pe problema finanţărilor insuficiente, mai mult decât pe utilizarea corectă a finanţărilor existente, aşa restrânse cum sunt.
Un punct critic al sistemului de invăţământ îl reprezintă rata abandonului şcolar la nivelul învăţământului preuniversitar rural, care a inregistrat un trend continuu ascendent în perioada 2000-2007. Aceasta a crescut de peste trei ori la clasele I-VIII (de la 0,6% în anul şcolar 2000-2001 la 2,0% în 2007-2008), de aproape 3 ori în învăţământul primar (de la 0,6% la 1,7%) şi de patru ori în învăţământul gimnazial (de la 0,6% la 2,3%). Printre cauzele abandonului şcolar se numară cele de natură familială: condiţiile socio-economice precare ale familiei, rezerva unor parinţi faţă de educaţia copiilor sau schimbarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale tinerilor pe parcursul şcolarizării.

Un indicator foarte important cu privire la calitatea învăţământului românesc din mediul rural este cel al rezultatelor la evaluările internaţionale şi al scăderii performanţelor. La evaluarea PISA din anul 2006, România s-a situat pe locul 47 din 57 de ţări participante. ,,Cea mai mare scădere de performanţă se constata în cazul indicatorului european referitor la rata celor care obţin rezultate scăzute la citire/lectură. Dacă in 2001 peste 40% dintre elevi se situau la nivelul 1 (pe o scală de la 1 la 5, unde 1 este nivelul cel mai scăzut) sau mai puţin în domeniul citirii/lecturii, în anul 2006 acest procent ajunge la 53,5%”, arată raportul. De asemenea, comparativ cu media ţărilor europene, unde doar 5% dintre elevii de clasa a IV-a se situează sub limita celui mai scăzut nivel de performanţă, 16% dintre elevii din România nu reuşesc să atingă nici măcar cel mai scăzut nivel de performanţă în înţelegerea textului scris, cu 4% mai mulţi decât in 2001. În ceea ce priveşte rezultatele elevilor la evaluări, rata de promovare a examenului de bacalaureat înregistrează o scădere semnificativă faţă de anul şcolar anterior, cu peste 10 procente. De asemenea, diferenţele de reuşită între elevii din mediul urban şi cei din mediul rural, la testările de la sfârşitul clasei a VIII-a, ating valori importante: 27,2% elevi respinşi în mediul rural faţă de 13,6% în mediul urban. În contrast, rata de absolvire a învăţământului superior cu diploma de licenţă înregistrează o creştere continuă, ajungând la peste 37% în anul şcolar 2006–2007.
Dincolo de faptul că şi acest indicator este în favoarea mediului rural,îngrijorător este faptul că,de exemplu,în satul Ciocăneşti,profesorii nici nu au auzit că se aplică astfel de evaluări,ceea ce demonstrează că nivelul de informare si implicare în evoluţia sistemului educaţional de la sat este foarte scăzut.
În concluzie,putem spune că satul actual românesc, prin prisma sistemului de învăţământ este în mare măsură decuplat de la realităţile şi cerinţele începutului de mileniu trei. O simplă analiză evidenţiază o serie de probleme ascunse în spatele unor discursuri despre modernizare, eforturi, grijă şi revoluţionarea învăţământului. Zeci de şcoli nu au bani de încălzire pe timp de iarnă, sute de şcoli se prăbuşesc pe elevi şi profesori, cadrele didactice au salarii mici, in şcolile din mediul rural predau profesori necalificaţi, copiii parcurg distanţe uriaşe pe jos până la şcoală iar în prezent se vorbeşte despre disponibilizări de personal didactic şi despre diminuarea alocaţiei pentru copii.
Este necesar să recunoaştem că starea reală a învăţământului rural actual se poate caracteriza mai degrabă prin incertitudine, improvizaţie şi provizorat decât prin liniştitoarea credinţă că în structurile de profunzime problemele nu sunt atât de grave, că odată cu fiecare nouă lege acesta se va reforma rapid şi corespunzător pentru evoluţia societăţii rurale şi implicit a întregii societăţi româneşti.


Bibliografie selectivă
1. Anuarul statistic al României, Institutul Naţional de Statistică 2007;
2. Miroiu Adrian (coordonator), Pasti Vladimir, Codiţă, Cornel Ivan Gabriel, Mihaela Miroiu, Învăţământul românesc azi. Studiu de diagnoză, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
3. Puiu Georgescu, Ciocăneşti de Romanaţi, Editura PrintXpert, Craiova, 2008
4. Dumitru Otovescu, Nicolae Panea ( coord.), Principalele probleme sociale ale comunităţilor rurale din România, Editura Beladi, Craiova, 2010
5. „Raportul asupra stării sistemului de învăţământ”, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 2009.
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one