Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

EDUCAŢIE PRIN GÂNDIRE CRITICĂ (Negură Ancuţa Ionela)

EDUCAŢIE PRIN GÂNDIRE CRITICĂ

inst. Negură Ancuţa Ionela
Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei


Omul este într-o permanentă mişcare şi căutare de modalităţi de eficientizare a acţiunilor sale. De la vârtste foarte fragede copiii sunt supuşi unui asalt mare de informaţii, însă el nu trebuie să devină o bibliotecă ambulantă care să nu ştie cum să folosească ceea ce a asimilitat. Şcoala modernă se apropie cât mai mult de viaţă, asigurând prin finalităţile ei pregătirea pe măsura nevoilor şi aşteptărilor unei societăţi în continuă schimbare, o societate dinamică. Şcoala schimbării nu mai poate avea ca scop doar înzestrarea elevilor cu un cumul de informaţii.Elevul trebuie să aibă capacitatea de a selecta informaţia, de a decide ce este important şi util în diverse conjuncturi, să plaseze în aceste contexte idei şi soluţii noi, dezvoltate pe baza informaţiilor disponibile, să formuleze păreri proprii.Astfel obiectivele moderne ale învăţării nu mai cad pe stocare de informaţii ci pe modul de operare, utilizare, aplicare a ceea ce ştie. Astfel copilul învaţă să acţioneze. Pentru a-l putea învăţa pe copil acţiuni şi moduri de operare trebuie să-l învăţăm operaţii, să-i dezvoltăm gândirea. Metodele care vin în sprijinul cadrelor didactice pentru a realiza acest deziderat sunt metodele gândirii critice, metode şi tehnici activ – participative. Gândirea critică este o modaliatate superioară de manifestare a gândirii, care sintetizează şi integrează proceduri ale celorlalte moduri de gândire. Prin dezvoltarea gândirii critice copilul învaţă să emită judecăţi, să aibă simţul răspunderii, să emită idei proprii - să devină oameni.
Formarea capacităţii / abilităţii de a gândi creativ şi constructiv, eficient şi critic presupune realizarea de către elevi a progresului în mai multe planuri prin trecerea:
 de la reacţii personale la idei susţinute în public cu argumente convingătoare;
 de la respectul faţă de ideile altora la dobândirea încrederii în sine, în propriile idei bazate pe argumente;
 de la intuitiv la logic;
 de la o perspectivă, la mai multe perspective în abordarea unei probleme.
După funcţia didactică metodele şi tehnicile se clasifică astfel:
 Metode de predare – învăţare interactivă în grup:
• metoda învăţării reciproce care constă în: rezumarea a ceea ce s-a citit, punerea unor serii de întrebări despre ce s-a citit, clarificarea / discutarea şi explicarea termenilor necunoscuţi şi prezicerea
• mozaicul;
• citirea cuprinzătoare;
• casacada;
• metoda turnirurilor între echipe;
• metoda schimbării perechii;
• medoda piramidei;
• învăţarea dramatizată.
 Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare:
• harta cognitivă;
• matricele;
• lanţurile cognitive;
• scheletul de peşte;
• diagarma cauzelor şi a efectului;
• pânza de păianjen;
• tehnica florii de nufăr;
• metoda R.A.I
• cartonaşele luminoase.
 Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii:
• brainstorming;
• explozia stelară;
• metoda pălăriilor gânditoare;
• caruselul;
• multi – voting;
• masa rotundă ;
• interviul de grup
• studiul de caz ;
• incidentul critic;
• Phillips 9/9
• tehnica 6/3/5
• controversa creativă
• tehnica acvariului;
• tehnica focus-grup;
• patru colţuri;
• metoda Frisco;
• sinectica;
• buzz –groups
• metoda Delphi:
 Metode de cerecetare în grup:
• Tema sau proiectul de cercetare în grup;
• Experimetul pe echipe;
• Portofoliul de grup
Reuşita lecţiilor în care sunt folosite aceste metode depinde foarte mult de modul lor de îmbinare precum şi de modul în care se adaptează elevii lucrului în echipă. La început, celui care devine liderul grupului de lucru îi revin majoritatea sarcinilor de lucru, participarea celorlalţi fiind mai scăzută. După aplicarea lor la cât mai multe discipline, în contexte cât mai variate îi stimulează pe elevi să participe toţi în realizarea sarcinilor de grup. Am integrat câteva metode ale gândirii critice într-o lecţie în care am utilizat şi soft-ul educaţional. Elevii au fost toţi implicaţi activ în activitate iar sarcinile le-au rezolvat fiecare în ritmul propriu iar munca în echipă le-a dat satisfacţia de a fi toţi învingători şi puternici. Am aplicat în cadrul lecţiei „Prâslea cel voinic şi merele de aur” următoarele metode specifice gândirii critice: dezvăluirea progresivă (prin tabloul predicţiilor, harta povestiririi, cadranele. Combinaţia dintre lucrul la calculator şi lucrul pe echipe sau în perechi i-a făcut pe elevi să realizeze foarte uşor mai mult decât o lectură simplă a textului sau să se rezume numai la lectura monotonă însoţită de povestirea cu ajutorul întrebărilora textului. Ei au descoperit cauzele anumitor evenimente din text, au realizat independent o hartă a povestirii, întipărindu-şi cu uşurinţă momentele lecturii, au explicat cuvinte sau expresii cu ajutorul reprezentărilor vizuale şi a expresiilor cunoscute, au creat, au dezvoltat, s-au educat în spiritul adaptării la diferiet situaţii de viaţă. Elevii au reuşit să prelucreze singuri informaţia.
Prin intermediul metodelor gândiririi critice elevii se transformă din simpli asimilitori de informaţie în prelucrători ai ei, învaţă să aplice în viaţa de zi de zi deprinderile asimilitate. În continuare anexez proiectul lecţiei în care am aplicat metode apecifice gândirii critice.PROIECT DIDACTIC
DATA:
PROPUNĂTOR: inst. Negură Ancuţa Ionela
CLASA:a III-a
ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi comunicare
DISCIPLINA:Literatură pentru copii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Traista cu poveşti
SUBIECTUL : « Prâslea cel voinic şi merele de aur » de Petre Ispirescu
TIPUL LECŢIEI :transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL : însuşirea de noi cunoştinţe şi tehnici de muncă intelectuală prin studierea textului « Prâslea cel voinic şi merele de aur »
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O.1.să urmărească cu atenţie materialul prezentat pe calculator;
O.2.să citească corect şi fluent, respectând semnele de punctuaţie ;
O.3.să completeze tabloul predicţiilor;
O.4.să completeze harta poveştii ;
O.5.să realizeze cadranul “Prâslea cel voinic şi merele de aur”
O.6.să realizeze scheletul de recenzie
O.7. să răspundă corect la întrebări
TEXT SUPORT: « Prâslea cel voinic şi merele de aur » de Petre Ispirescu
METODE , PROCEDEE ŞI DIDACTICE : conversaţia de fixare, explicaţia, cadranul, brainstorming-ul, povestirea, scheletul de recenzie,harta povestirii, exerciţiul, turul galeriei,lectura independentă, dezvăluirea progresivă
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
RESURSE:
 de timp : 45 min. ;
 de spaţiu : cabinetul de infoematică;
 materiale : soft educaţional cu povestea « Prâslea cel voinic şi merele de aur »
 informaţionale :
M.E.C., Curriculum pentru clasele primare, Bucureşti, 2005 ;


Etape şi strategii didactice Obiective operaţionale Conţinutul lecţiei Metode şi procedee didactice Evaluare
Moment organizatoric
 Crearea unui climat psiho-pedagogic favorabil desfăşurării lecţiei;
 Pregătirea şi distribuirea materialelor necesare lecţiei;
Captarea atenţiei
-conversaţia  Realizarea unui brainstorming pornind de la cuvântul « măr » Brainstorming Individual
Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale

O.1  Astăzi la ora de Literatură pentru copii vom studia o poveste despre nişte mere şi despre un voinic, « Prâslea cel voinic şi merele de aur » de Petre Ispirescu, utilizând computerul.
 Se notează titlul lecţiei pe tablă şi în caiete ; Explicaţia frontal
Organizarea situaţiilor de tranmitere şi însuşire a informaţiilor
O.1
O.2
O.7  Pe computer elevii descoperă primul fragment al poveştii
 În grupe de câte 4 le solicit să completeze tabloul predicţiilor:anexa 1
 După completarea predicţiilor pentru primul fragment le cer să completeze puzzel-ul cu piesa lipsă.
 La fel procedează la fiecare fragment în parte.
 Tot pe calculator , elevii răspund la cele 10 întrebări legate de conţinutul poveştii.
 În perechi de câte doi realizează harta poveştii (anexa2)
 “Lectura în perechi”elevii citesc individual, apoi în perechi, explică cuvinte noi, formulează propoziţii cu acestea. Lectura independentă
Dezvăluirea progresivă


Exerciţiul

Harta povestirii Observarea sistematică
Individuală
Se apreciază corectitudinea şi expresivitatea citirii şi originalitatea răspunsurilor
Obţinerea performanţei
O.5  Se va realiza cadranul cu titlul: “Prâslea cel voinic şi merele de aur” (anexa3) pe grupe


Cadranele Pe grupe


Asigurarea feed-back-ului
O.6  Se foloseşte scheletul de recenzie, individual, elevii sintetizează conţinutul , răspunzând unor cerinţe:
1.Scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text;
2. Într-o expresie, spune ce contine textul;
3. Într-un cuvânt, spune ce conţine textul;
4.Ce culoare asociezi cu conţinutul şi de ce ?
5.Notează cel mai important aspect, idee din text.
 Pentru cei care termină mai repede vor colora imaginile disponibile pentru acest text. Scheletul de recenzie Individual
Asigurarea retenţiei şi transferului  Elevii fac turul galeriei pentru a vedea lucrările realizate
 Tema pentru acasă: Să realizeze o compunere având ca temă : Aventurile mărului de aur
 Aprecierile vor fi făcute tinând cont de următoarele criterii :
-implicarea în lecţie ;
-formularea răspunsurilor ;
-gradul de creativitate ;
-complexitatea răspunsurilor ;
-acurateţea scrisului şi cititului. Turul galerieiConversaţia de fixare Frontală
Aprecieri şi observaţii referitoare la participarea elevilor la lecţie
ANEXA 1

Tabelul predicţiilor
Ce credeţi că se va întâmpla? De ce credeţi asta? Ce s-a întâmplat de fapt ?
După citirea titlului
După parcurgerea primului pasaj
După parcurgerea celui de-al doilea pasaj
Înainte de a citi până la sfârşitAnexa2
HARTA POVESTIRII
ANEXA 3Scrieţi ideile principale:

………….............……………;
………….............……………;
………….............……………;
………….............……………;
………….............……………;
………….............……………;
………….............……………;
………….............…………… Găsiţi în text 5 substantive, 5 adjective, 5 pronume, 5 numerale: ………….............……………
………….............……………
………….............……………
………….............……………
………….............……………
………….............……………
………….............……………
………….............……………

Daţi un alt titlul poveştii
………….............……………..
………….............…………......
…………………………….…..
………….............…………..…
………….............……….….....
………………………………...
………….............……..………
………….............….……….....
………………………………...
…………................……………
…..…………………..…………
……..…………………………..
Desenează cel mai important moment al povestirii


Cadranul


REZUMAT

EDUCAŢIE PRIN GÂNDIRE CRITICĂ
inst. Negură Ancuţa Ionela
Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei


Omul este într-o permanentă mişcare şi căutare de modalităţi de eficientizare a acţiunilor sale. De foarte mici copiii sunt supuşi unui asalt mare de informaţii, însă el nu trebuie să devină o bibliotecă ambulantă care să nu ştie cum să folosească ceea ce a asimilitat. Şcoala modernă se apropie cât mai mult de viaţă, asigurând prin finalitatile ei pregătirea pe măsura nevoilor şi aşteptărilor unei societăţi în continuă schimbare, o societate dinamică. Şcoala schimbării nu mai poate avea ca scop doar înzestrarea elevilor cu un cumul de informaţii.Elevul trebuie să aibă capacitatea de a selecta informaţia, de a decide ce este important şi util în diverse conjuncturi, să plaseze în aceste contexte idei şi soluţii noi, dezvoltate pe baza informaţiilor disponibile, să formuleze păreri proprii.Astfel obiectivele moderne ale învăţării nu mai cad pe stocare de informaţii ci pe modul de operare, utilizare, aplicare a ceea ce ştie. Astfel copilul învaţă să acţioneze. Pentru a-l putea învăţa pe copil acţiuni şi moduri de operare trebuie să-l învăţăm operaţii, să-i dezvoltăm gândirea. Metodele care vin în sprijinul cadrelor didactice pentru a realiza acest deziderat sunt metodele gândirii critice, metode şi tehnici activ – participative. Gândirea critică este o modaliatate superioară de manifestare a gândirii, care sintetizează şi integrează proceduri ale celorlalte moduri de gândire. Prin dezvoltarea gândirii critice copilul învaţă să emită judecăţi, să aibă simţul răspunderii, să emită idei proprii - să devină oameni.
Formarea capacităţii / abilităţii de a gândi creativ şi constructiv, eficient şi critic presupune realizarea de către elevi a progresului în mai multe planuri prin trecerea:
 de la reacţii personale la idei susţinute în public cu argumente convingătoare;
 de la respectul faţă de ideile altora la dobândirea încrederii în sine, în propriile idei bazate pe argumente;
 de la intuitiv la logic;
 de la o perspectivă, la mai multe perspective în abordarea unei probleme.
Reuşita lecţiilor în care sunt folosite aceste metode depinde foarte mult de modul lor de îmbinare precum şi de modul în care se adaptează elevii lucrului în echipă. La început, celui care devine liderul grupului de lucru îi revin majoritatea sarcinilor de lucru, participarea celorlalţi fiind mai scăzută. După aplicarea lor la cât mai multe discipline, în contexte cât mai variate îi stimulează pe elevi să participe toţi în realizarea sarcinilor de grup.
Am integrat câteva metode ale gândirii critice într-o lecţie în care am utilizat şi soft-ul educaţional. Elevii au fost toţi implicaţi activ în activitate iar sarcinile le-au rezolvat fiecare în ritmul propriu iar munca în echipă le-a dat satisfacţia de a fi toţi învingători şi puternici. Am aplicat în cadrul lecţiei „Prâslea cel voinic şi merele de aur” următoarele metode specifice gândirii critice: dezvăluirea progresivă (prin tabloul predicţiilor, harta povestiririi, cadranele. Combinaţia dintre lucrul la calculator şi lucrul pe echipe sau în perechi i-a făcut pe elevi să realizeze foarte uşor mai mult decât o lectură simplă a textului sau să se rezume numai la lectura monotonă însoţită de povestirea cu ajutorul întrebărilora textului. Ei au descoperit cauzele anumitor evenimente din text, au realizat independent o hartă a povestirii, întipărindu-şi cu uşurinţă momentele lecturii, au explicat cuvinte sau expresii cu ajutorul reprezentărilor vizuale şi a expresiilor cunoscute, au creat, au dezvoltat, s-au educat în spiritul adaptării la diferiet situaţii de viaţă. Elevii au reuşit să prelucreze singuri informaţia.
Prin intermediul metodelor gândiririi critice elevii se transformă din simpli asimilitaori de informaţie în prelucrători ai ei, învaţă să aplice în viaţa de zi de zi deprinderile asimilitate.
06/26/2010 13:35:17
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one