Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Matematica în afara sălii de clasă (Ovidiu Hutuleac)

Moto: „ Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţele”
Alfred North Whitehead

Matematica în afara sălii de clasă

Prof. Huţuleac Ovidiu
Şcoala cu clasele I-VIII Feteşti

Matematica reprezintă dezvoltarea raţionamentului. Ea poate fi considerată mai degrabă un mod de a gândi decât o seamă de cunoştinţe, acestea din urmă fiind doar un instrument al cunoaşterii. Capacitatea de a utiliza informaţia este mai importantă decât setul de informaţii. Relaţionarea cunoştinţelor, folosirea lor într-un anumit scop reprezintă paşii spre progres. Drept urmare, organizarea activităţii de predare a matematicii trebuie să conducă la dobândirea de cunoştinţe dar, mai important decât atât, la utilizarea lor de către educat, la formarea unei gândiri logice, inventive, pasiune pentru cunoaştere şi voinţă în depăşirea obstacolelor.
Miezul matematicii îl constituie rezolvarea de probleme şi, de multe ori, dragostea pentru matematică a profesorilor se manifestă în dorinţa acestora de a rezolva, împreună cu elevii, probleme cât mai multe şi mai diverse, probleme care, fără îndoială că au pornit de la un fapt real, o necesitate a unui moment apropiat sau mai depărtat din istoria omenirii, dar care acum sunt abstractizate, prezentate schematizat, de multe ori descurajant pentru elevi. Descurajant pentru elevi este şi faptul că manualele, culegerile, „mustesc” de astfel de probleme. Chiar dacă elevul îşi va însuşi algoritmul de rezolvare, el va rămâne cu gustul amar al inutilităţii cunoştinţelor. Cred că orice profesor de matematică a trăit experienţa „leilor”: Pentru unii elevi e foarte dificil spre imposibil să efectueze un calcul de genul 2x+3x-4x dar, prin simpla pronunţare a cuvântului „lei” în loc de x calculul devine o banalitate. Deja este ceva util, identificabil şi aplicabil în activităţile cotidiene. Din acest gen de experienţe deducem necesitatea conectării matematicii de concret, de mediul în care trăiesc, cu care au contact, elevii. Şcoala este parte a societăţii, nu se află separată de ea.
Ca profesori trebuie să conştientizăm în primul rând faptul că marea majoritate a educabililor, indiferent de vârsta la care se află, simt nevoia ca la finalul unei activităţi să obţină un produs finit, palpabil. Comparând, din punctul de vedere al elevului, o oră de educaţie fizică, una de desen şi una de matematică, vom obţine următoarele rezultate:

Disciplina Ce am făcut? La ce îmi foloseşte?
Educaţie fizică Am jucat handbal Mă simt relaxat, fericit
Desen Am desenat un peisaj Îl pot expune sau chiar vinde dacă e reuşit
Matematică Am rezolvat probleme folosind Teorema fundamentală a asemănării ?????notă?????

Privind din această perspectivă, dobândirea de cunoştinţe este doar o parte, insuficientă şi ineficientă a procesului instructiv – educativ. Pentru a fi un membru util al societăţii, educatul trebuie să poată aplica cele învăţate şi, plecând de la informaţiile cunoscute, să aducă un plus de valoare acesteia prin inventivitate.
Nu se poate spune că ducem lipsă de aplicaţii ale matematicii în lumea reală. Trebuie doar să le prezentăm elevilor, să la arătăm utilitatea cunoştinţelor dobândite.
Geometria ne oferă posibilitatea ieşirii efective din sala de clasă. Aplicând cunoştinţele dobândite la ore în viaţa reală, putem stimula interesul elevilor şi le putem determina o motivare a învăţării.
Structura unui asemenea demers didactic este următoarea:
1 Pregătirea iniţială
Se poate realiza pe parcursul a 1-2 ore de predare în care se prezintă şi se fixează cunoştinţele teoretice necesare. Elevii trebuie anunţaţi încă de la început că, după predarea cunoştinţelor, urmează să se desfăşoare o lecţie de aplicare a cunoştinţelor în afara sălii de clasă, să se indice locul în care se va desfăşura activitatea şi scopul ei. În acest fel trezim şi sporim interesul elevului.

2 Activitatea practică
În acest „pas” se realizează legătura dintre teorie şi practică. Acum se părăseşte sala de clasă şi se intră în realitate, se elimină „veriga lipsă” dintre şcoală şi societate. Se realizează deplasarea la locul de desfăşurare a activităţii şi li se demonstrează elevilor modul în care pot folosi cunoştinţele asimilate. Nu trebuie să ne lipsească instrumentele necesare lecţiei.

Exemplu:
Asemănarea triunghiurilor dreptunghice.
1. Pregătirea iniţială – se realizează în clasă
Anunţăm elevii de faptul că în ora următoare ne vom deplasa în curtea şcolii pentru a determina înălţimea clădirilor (arborilor) din imediata apropiere, distanţa din curtea şcolii până la un punct ales în depărtare, folosind asemănarea triunghiurilor. Se realizează transmiterea cunoştinţelor şi rezolvarea de probleme specifice
2. Activitatea practică:
Pregătim materialele necesare: ruletă, echer, un baston de 1,10 – 1,15 m, sfoară.
Pentru determinarea înălţimii unei clădiri (fig.1) ne putem folosi de umbra acesteia astfel:
Măsurăm lungimea AB a umbrei pe care o lasă clădirea.
Înfigem bastonul vertical în pământ astfel încât, pentru uşurarea calculelor, deasupra solului să rămână exact 1 m şi măsurăm lungimea EF a umbrei lui.
Considerând triunghiurile ABC şi EFG asemenea, putem scrie relaţiile de unde obţinem apoi
C

Fig.1

G
B
A
E F

După demonstraţie li se cere elevilor să efectueze şi ei măsurători ale înălţimii diverselor corpuri din apropiere utilizând aceeaşi metodă. Li se poate cere apoi, pentru a le verifica voinţa de a depăşi obstacole şi inventivitatea, să determine înălţimea clădirii utilizând o oglindă şi ruleta.

Pentru măsurarea distanţei până la un punct îndepărtat, inaccesibil, folosim bastonul, echerul, ruleta şi sfoara astfel:
Se înfige bastonul AD în vertical în sol iar în vârful bastonului se aşează echerul astfel încât vârful unghiului drept al echerului să coincidă cu vârful D al bastonului. Se manevrează echerul astfel încât una dintre catete (DB) să fie îndreptată spre punctul inaccesibil B până la care dorim să calculăm distanţa. Cealaltă catetă se prelungeşte cu sfoară până când capătul ei atinge pământul în punctul C (Fig. 2). Obţinem astfel triunghiurile dreptunghice asemenea BAD şi DAC şi putem scrie relaţia de unde . Cum atât AD cât şi AC sunt măsurabile, fiind în imediata noastră apropiere, putem calcula distanţa AB fără a ne deplasa.
Fig.2

Acesta este doar un exemplu de utilizare a matematicii în practică. Prin acest gen de activităţi trezim interesul elevului, îl ajutăm să simtă utilitatea educaţiei pe care o primeşte, îi transformăm în participanţi activi. Nu trebuie să uităm că matematica este obiectul care generează la mulţi elevi eşecul şcolar. Conform ultimului Raport privind starea învăţământului 25% dintre elevi au cunoştinţe insuficiente de matematică. Prin utilizarea de aplicaţii ale cunoştinţelor se poate reduce cu mult acest procent deoarece se relaţionează abstractul ceţos al matematicii cu limpezimea vieţii cotidiene.
04/23/2010 22:46:58
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one