Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

METODE DE PREDARE-INVĂŢARE-EVALUARE (Sauciuc Elena Elizabet)

METODE DE PREDARE-INVĂŢARE-EVALUARE
Înv. Sauciuc Elena Elizabet
CUBUL

-Se anunţă tema pusă în discuţie;
-Se împarte clasa în 6 grupuri;
-Prezentarea unui cub din carton cu feţele divers colorate;
-Pe feţele cubului sunt notate cuvintele: a)”descrie”; b)”compară”; c)”asociază”; d)”analizează”; e) ”aplică”; f)”argumentează”;
-Se atribuie rolurile membrilor fiecărui grup:
-“Cititorul”-rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra;
-”Ascultatorul activ”/”cercetaşul” repetă sarcina, o reformulează pentru a fi înţeleasă de fiecare membru, adresează întrebări învăţatorului;
-”Interogatorul”solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului;
-”Rezumatorul”va fi “raportorul”grupului, va trage concluziile, le va nota şi le va comunica întregii clase;
-”Raportorul” grupului va prezenta întregii clase modul în care grupul său a rezolvat cerinţa;
-Se aduc lămuriri, completări de către învăţatorul “consultant”/”participant”/ “observator”.

Avantaje:
-permite diferenţierea sarcinilor de învăţare;
-stimulează gândirea logică;
-sporeşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii);
Dezavantaje:
-neimplicarea cadrului didactic in mod eficient poate face metoda inutilă;
-sarcina de lucru care ăi revine elevului poate să nu corespundă potenţialului intelectual dobândit până la acel moment;

ŞTIU /VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT

- Se formează 3 grupe ce corespund celor 3 rubrici ale tabelului:
a) ceea ce ştim/credem că ştim;
b) ceea ce vrem să ştim;
c) ceea ce am învăţat.
-Elevii fac o listă cu: a) ce ştiu deja despre o anumită temă; b) întrebări care evidenţiază nevoile de învăţare legate de temă; -Se citeşte textul; -Se revine asupra întrebărilor (coloana a II-a) şi elevii fac o listă cu: c) răspunsurile la întrebările din coloana I, scriindu-le în coloana a III-a; -Compararea a ceea ce ştiau înainte de lectură cu ceea ce au dorit să afle şi au aflat ;
-Discuţia finală va conţine mesajul central şi are semnificaţia unui schimb reciproc şi organizat de informaţii şi idei, de impresii şi păreri. Asigură crearea unei atmosfere de deschidere, facilitează intercomunicarea şi acceptarea punctelor de vedere diferite, statornicirea unui climat democratic la nivelul clasei.

Avantaje:
-se clarifica ceea ce se stie, ceea ce nu se stie si ceea ce mai ramane de invatat
-este o modalitate de invatare interactiva
-mobilizeaza intregul colectiv de elevi
-interdisciplinaritatea
-este o modalitate pragmatica de abordare a textului
Dezavantaje:
-poate fi uneori time-consuming (costisitoare din punct de vedere al timpului)
-nu se preteaza la absolut toate lectiile


EXPLOZIA STELARĂ

Se scrie problema în centrul unei steluţe cu 5 colţuri. În vârful fiecărui colţ al steluţei se scriu întrebări de tipul: ce? cine? unde? de ce? când?
-se împarte clasa în grupuri;
-se lucrează la nivelul grupurilor pentru elaborarea unei liste cu întrebări multe şi diverse;
-se comunică întregii clase rezultatele muncii de grup. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate; Opţional, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri.

Avantaje:
-uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete largi de domenii;
-este în acelaşi timp o modalitate de relaxare şi o sursă de noi descoperiri;
-obţinerea a cât mai multe întrebări duce la cât mai multe conexiuni între concepte
Dezavantaje:
-pune probleme copiilor cu un nivel scăzut de inteligenţă;
-la întrebări poate răspunde doar un singur membru al grupului;

PREDAREA ÎNVĂŢAREA RECIPROCĂ

Copiii sunt împărţiţi pe grupe de câte patru, în care fiecare are un rol bine definit:
-unul este rezumator (cel care face un scurt rezumat al textului citit)
-unul este întrebătorul grupului (cel care pune întrebări clarificatoare (unde se petrece acţiunea, de ce personajul a reacţionat aşa, ce sentimente îl stăpâneau pe..., ce înseamnă...),
-altul este clarificatorul ( el trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să răspundă întrebărilor grupului)
-al patrulea copil este prezicătorul (cel care îşi va imagina, în colaborare însă cu ceilalţi care va fi cursul evenimentelor)
Metoda este foarte potrivită pentru studierea textelor literare sau ştiinţifice. Elevii aceleiaşi grupe vor colabora în înţelegerea textului şi rezolvarea sarcinilor de lucru, urmând ca frontal să se concluzioneze soluţiile. Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă, sau pot avea fragmente ale aceluiaşi text. Ei pot lucra pe fişe diferite, urmând ca în completarea lor să existe o strânsă colaborare, sau pot lucra pe o singură fişă, pe care fiecare să aibă o sarcină precisă.

Avantaje:
-stimulează şi motivează, ajută elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul,
-dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare activă,
-stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a selecţiona esenţialul.
Dezavantaje:
-neinteresantă pentru elevii cu înclinaţii spre disciplinele reale;
-nu se preteată la toate lecţiile;


METODA CADRANELOR

-Împărţirea tablei în 4 părţi egale;
-Se propune câte un criteriu pentru fiecare cadran obţinut;
-Se citeşte textul;
-Se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran;
-Se evaluează rezultatele.
Este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea acestuia.

Avantaje:
-stimulează atenţia şi gândirea; scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere;
-conduce la sintetizare/esenţializare elevii îşi stabilesc sarcini trans şi croscurriculare, diversificate şi de complexitate crescută
Dezavantaje:
- dialogul consumă mult timp şi uneori se dovedeşte ineficient;
- uneori se poate instaura pasivitatea, tendinţa de dominare şi superficialitatea în asimilarea cunoştinţelor;
02/23/2010 22:49:09
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one