Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Învaţă elevii făcând investigaţii? (Nela Dumea)

Descrierea metodei
Învăţarea prin investigaţie o găsim în majoritatea manualelor de didactică şi pedagogie încadrată ca metodă modernă de predare-învăţare, strategie de instruire de tip experenţial, alături de metoda exerciţiului, a proiectelor sau a lucrărilor practice. Se ştie că o parte din metodele enumerate mai sus se practică frecvent în învăţământul formal. Ne punem întrebarea: Când o metodă didactică este considerată formală şi când nonformală? Răspunsul este unul destul de simplu, după părerea mea. Depinde de context. Când exersezi la matematică pentru a învăţa să rezolvi ecuaţii, cu creionul pe hârtie de exemplu, este de la sine înţeles că metoda didactică este formală. În schimb, când, în timpul unui team-building exersezi încrederea în propria echipă, metoda de învăţare poate fi încadrată cu siguranţă în categoria nonformal. Noi am exersat la clasă investigaţia (de mediu), ca parte a unui proiect mai amplu, ce a vizat aflarea percepţiei cetăţenilor oraşului nostru vis-à-vis de problema colectării selective a deşeurilor. Analizând răspunsurile primite la chestionarul pe care l-au conceput ei înşişi, elevii membri ai cercului de ecologie şi profesorul lor coordonator au aflat cât de bine este cunoscută această metodă de protejare a mediului, câţi o practică şi care sunt motivele pentru care anumiţi cetăţeni nu o practică. Chestionarul conţinea 10 întrebări, fiecare elev având ca sarcină completarea a minimum 20 de exemplare prin intervievarea prietenilor, rudelor, vecinilor dar şi a necunoscuţilor, cei suficient de comunicativi.
Obiective de învăţare
Într-o investigaţie este necesar ca profesorul să stimuleze curiozitatea de cunoaştere a elevilor. Cu ajutorul conflictelor cognitive care se creează, elevii sunt îndrumaţi spre aflarea adevărului/realităţii pe care uneori poate îl/o intuiesc de la început. La alegerea temei noastre de investigaţie am avut ca obiectiv implicarea elevilor în viaţa comunităţii, dezvoltarea gândirii critice şi stimularea găsirii de soluţii la problemele descoperite odată cu finalizarea investigaţiei.
Competenţe vizate/dezvoltate
Încrederea în forţele proprii a elevilor care se află în postura de intervievatori ai unor persoane adulte (am stabilit de la demararea activităţii ca cel puţin jumătate din respondenţi să fie adulţi) se consolidează în urma unui asemenea demers. De asemenea, învaţă să-şi asume responsabilităţi. Capacitatea de concentrare se îmbunătăţeşte deoarece formularul trebuie completat cu atenţie, fiecare rubrică solicitând răspunsuri specifice şi posibil diferite. Nu în ultimul rând, la prelucrarea computerizată a chestionarelor sunt solicitate cunoştinţele de TIC, lucrul cu calculatorul şi cunoaşterea programelor specifice prelucrării bazelor de date.
Materiale/resurse alocate
Resursele umane sunt reprezentate de grupul mare de elevi (~ 40) care s-a implicat activ în colectarea datelor şi introducerea lor în calculator. Un computer şi o imprimantă au fost resursele materiale utilizate în investigaţia noastră. Timpul alocat colectării şi înregistrării datelor: o lună.
Rezultate/impact
Elevii s-au implicat activ în toate etapele care au fost necesare a se desfăşura în realizarea investigaţiei. Au venit cu idei în conceperea întrebărilor din chestionar, au completat cu entuziasm numărul de chestionare alocat, ieşind uneori chiar în stradă pentru a găsi respondenţi, au introdus în calculator datele aferente chestionarelor completate de ei. Au învăţat să prelucreze statistic datele introduse, realizând tabele, grafice şi calculând rezultate procentuale pentru întocmirea raportului final (conform indicaţiilor şi îndrumărilor profesorului coordonator, desigur). În concluzie, au exersat, au descoperit, au comunicat în timp ce au lucrat în echipă, şi-au împărţit sarcini, au analizat rezultatele obţinute şi au găsit soluţii la problemele descoperite. Altfel spus, au acumulat cunoştinţe şi le-au aplicat în situaţii concrete de viaţă.
Colectare şi analiză a feed-back-ului
Elevii care au participat la investigaţia noastră au ajuns să cunoască motivul pentru care se practică la un nivel atât de scăzut colectarea selectivă a deşeurilor în gospodăriile din oraşul nostru. Răspunsurile primite au generat o serie de acţiuni de corecţie, de îndreptare a situaţiei. De exemplu, cetăţenii cu vârsta mai mare de 55 de ani au răspuns în proporţie de 80% că au probleme în a identifica deşeurile cu potenţial de reciclare. Ca urmare, am conceput cu toţii un pliant cu bune practici în privinţa adoptării unui comportament adecvat pentru o dezvoltare durabilă a societăţii, cu accent pe reducerea cantitativă a deşeurilor din gospodării şi prezentarea detaliată a deşeurilor ce sepot recicla. Pliantul a fost împărţit de aceeaşi elevi, în parc, cetăţenilor în vârstă, explicându-le mai întâi motivul pentru care primesc acel material şi punându-i să promită că îl vor citi ei şi măcar un apropiat al lor înainte de a-l arunca la tomberonul de hârtie. De asemenea, s-a conceput o adresă către primărie prin care s-a cerut înmulţirea punctelor de colectare selectivă din cartiere, motiv important al slabei colectări selective a deşeurilor în oraşul nostru. Deci, investigaţia realizată a fost doar punctul de plecare în numeroase alte acţiuni în care elevii s-au implicat activ. Elevii s-au familiarizat cu tehnicile de lucru, au învăţat să cerceteze o problemă în spirit ştiinţific şi mai ales au găsit anumite soluţii pertinente, ce vor produce efecte în timp în dezvoltarea în bine a societăţii noastre.


Sugestii/perspective de replicare/dezvoltarea experimentului de învăţare non-formală
O nouă investigaţie pe aceeaşi temă s-ar putea face la un anumit interval de timp, pentru a vedea efectul acţiunilor desfăşurate în vederea luării de noi măsuri de corecţie. Însă metoda investigaţiei se pretează aproape tuturor domeniilor. Este necesar doar ca profesorul să aibă abilitatea necesară de a stârni curiozitatea elevilor în direcţia potrivită. De asemenea, trebuie să dispună de timpul necesar prelucrării statistice a datelor şi extragerii învăţămintelor/stabilirii direcţiilor de acţiune în vederea corectării/ameliorării situaţiei descoperite. Elevii vor învăţa mult mai mult rezolvând ei înşişi problemele ce necesită rezolvare decât în situaţia în care profesorul s-ar implica foarte mult. Rolul acestuia trebuie să fie de partener, consilier şi supervizor, lăsându-i pe elevi să descopere singuri ce au de făcut şi acordându-le ajutor la nevoie. Ulterior investigaţiei descrise în materialul de faţă, elevii cercului de ecologie au mai efectuat o investigaţie, referitoare la poluarea atmosferică din oraşul nostru. Iar ca răspuns la nevoia de îmbunătăţire a calităţii aerului elevii au propus ca una din măsurile de luat să fie înlocuirea sistemelor de încălzire/apă caldă menajeră actuale, care utilizează doar combustibili fosili, cu unele care să permită aport la încălzire din energia solară disponibilă, cel puţin în şcoala noastră. S-au calculat costurile, perioada de amortizare, cantitatea de dioxid de carbon care nu se mai emite în atmosfera oraşului dacă ar fi înlocuit sistemul de încălzire al şcolii noastre cât şi al tuturor unităţilor de învăţământ din oraş. Ceea ce lipseşte până la acest moment pentru a pune în practică proiectul nostru sunt doar sponsorii sau programul la care să aplicăm pentru obţinerea sprijinului financiar! Răspunsul la întrebarea din titlu nu poate fi decât unul singur, Da, elevii învaţă mult şi mai cu drag atunci când iau parte la o investigaţie. Haideţi să aplicăm deci mai des această metodă!
Anexă(poze):
1. Completarea de chestionare prin intervievarea de persoane necunoscute
2. Introducerea datelor în calculator şi prelucrarea statistică a datelor
3. Împărţirea pliantelor în Parcul Trandafirilor persoanelor vârstnice
02/26/2013 21:22:01
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one