Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Conceptul de management al resurselor umane ( de Floarea Leșan)

Managementul resurselor umane se constituie într-o ramură tânără a managementului încă din perioada anilor 1980, apărând pentru prima oară în SUA, pentru ca în anul 1989, Societatea Americană pentru administrarea personalului să își schimbe denumirea în Societatea pentru Managementul Resurselor Umane. Acest domeniu a continuat să se dezvolte, fiind practicat în toate țările cu economie de piață. Toate activitățile care în trecut erau în domeniul personalului, acum fac parte din domeniul de activitate al managementului resurselor umane.
În epoca contemporană, majoritatea organizațiilor, inclusiv a serviciilor publice locale, funcționează, sau ar trebui să funcționeze, pe baza filosofiei potrivit căreia angajații reprezintă cea mai importantă resursă aflată la dispoziția managerului. În consecință, crearea, asigurarea și menținerea oportunităților necesare, a unei stări fizice și psihice bune a resurselor umane, constituie preocupări primordiale și permanente în managementul organizației, identificându-se într-o nouă ramură a științei conducerii, respectiv managementul resurselor umane.
În literatura de specialitate există o multitudine de definiții ale acestui tip de management:
„Managementul resurselor umane presupune îmbunătățirea continuă a activităților tuturor angajaților, în scopul realizării misiunii și obiectivelor organizaționale”
„Managementul resurselor umane este procesul în urma căruia angajații obțin nivelul dorit de satisfacție, iar organizațiile cărora le aparțin își ating scopurile propuse prin armonizarea a patru elemente:
1. Mediul;
2. Organizația;
3. Postul;
4. Angajatul.”
„Aplicarea cu succes a managementului resurselor umane, presupune existența uni sistem de evaluare a performanțelor, a unui sistem de stimulare a angajaților și de recompensare a rezultatelor. Acest sistem managerial vizează cooperarea permanentă a tuturor angajaților pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor oferite de întreprindere, calitatea funcționării acesteia și a obiectivelor sale, în scopul asigurării viabilității și profitabilității pe termen lung, în acord cu exigențele societății”
Managementul resurselor umane, în opinia lui Aurel Burciu, reprezintă un domeniu/ concept, ce vizează a oferi reguli/recomandări teoretice pentru recrutarea, selecția, încadrarea, training-ul și motivarea salariaților, astfel încât ei să fie performanți în îndeplinirea misiunii organizației”
V. Lefter și A. Manolescu defineau managementul resurselor umane, ca fiind activitățile referitoare la utilizarea optimă a resurselor umane „un concept de largă cuprindere, ce se referă la filosofie, politicile, procedurile și practicile cu ajutorul cărora sunt conduși angajații”
În general, definițiile de mai sus, caută să explice care este rolul managementului resurselor umane, care sunt activitățile specifice și măsura în care acestea pot contribui la realizarea scopului general al organizației.
Obiectivele managementului resurselor umane

Concret, principalul obiectiv al managementului resurselor umane este acela de a obține succesul organizației prin intermediul angajaților.
În opinia unor autori „Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere și experiență în acest domeniu, astfel încât să fie obținute performanțe optime și sigure, folosind cele mai adecvate metode”
În concepția Laurei Hall, obiectivul principal „este de a dezvolta și de a menține un nivel de morală și de relații umane care evocă dorința și cooperarea deplină a tuturor persoanelor în organizație, pentru a obține performanță optimă operațională”

Obiectivele secundare ale managementului resurselor umane diferă de la o organizație la alta și constau în:
- sporirea productivității;
- reducerea absenteismului;
- creșterea satisfacției muncii și angajaților;
- creșterea capacității de creație, inovație și schimbare a organizației;
Factorii care influențează conținutul și formularea obiectivele managementului resurselor umane sunt prezentați de Michael Amstrong ca variabile contextuale, cum ar fi:
- valorile și crezurile top managementului asupra nevoii de o funcție specializată de resurse umane;
- strategia de afacere a organizației și factorii de succes;
- structura organizației (centralizată sau descentralizată, omogenă sau divizată)
- cultura generală a organizației (norme, valori, stilul de management)
- tehnologia și activitățile centrale, competențe ale organizației care pot indica că resursele umane sunt resurse cheie în obținerea rezultatelor;
- structurile tradiționale și puterea funcțiunii de resurse umane;
- credibilitatea funcției resursei umane și a membrilor ei in organizație;

Categoriile de obiective ale managementului resurselor umane sunt următoarele:
-obiective strategice, care au în vedere organizarea și planificarea resurselor umane;
- obiective operaționale, care au în vederea activitățile conducerii grupurilor de muncă;
Activitățile managementului resurselor umane

Acestea reprezintă ansamblul sau părți ale acțiunilor care trebuie întreprinse pentru atingerea rezultatelor dorite.
Activitățile de bază ale resurselor umane sunt următoarele:

a) Organizarea
- Proiectarea organizatorică;
- Proiectarea posturilor de muncă;
- Dezvoltarea organizației;

b) Asigurarea resurselor umane
- planificarea resurselor umane;
- recrutarea și selecția;

c) Dezvoltarea resurselor umane
- Conceperea proceselor pentru asimilarea cunoștințelor profesionale;
- Asigurarea posibilităților de învățare;
- Dezvoltarea managerială;
- Planificarea și dezvoltarea carierelor;

d) Managementul recompenselor
- Sisteme de salarizare echitabile și transparente;
- Corelarea rezultatelor obținute cu recompensele financiare;
- Asigurarea unor recompense non financiare pentru angajați;

e) Managementul performanței
- Gestionarea performanței în funcție de obiectivele obținute;
- Îmbunătățirea performanței prin satisfacerea nevoilor de învățare și dezvoltare;

f) Raporturi de muncă
- Crearea unui climat de încredere;
- Gestionarea relațiilor de muncă cu sindicatele și membrii acestora;
- Implicarea angajaților în problemele de interes comun;

În concluzie, putem afirma că orice activitate organizată necesită resurse materiale, financiare, energetice și umane în absența cărora desfășurarea activității nu ar fi posibilă. Dintre toate aceste resurse, una reprezintă o resursă cheie, o resursă vitală, fără de care organizația nu ar putea acționa – este vorba de resursa umană.
Resursele umane reprezintă o categorie esențială a resurselor organizaționale, calitatea acestora fiind un plus valoare prin utilizarea eficientă, chiar și în perioadele de criză, acestea fiind capabile să gestioneze toate problemele din cadrul organizațiilor și nu numai. În timp, investiția în oameni s-a dovedit calea cea mai sigură de a garanta supraviețuirea oricărei organizații, de a asigura competitivitatea și viitorul acesteia.

Bibliografie:

Amstrong, M., Managementul resurselor umane-manul de practică, ed. Codecs, București, 2003;
Burciu, A., Introducere în Management, ed. Economică, București, 2008;
Deaconu, A. Factorul uman și performanțele organizației, Ed. ASE, București, 2004;
Hall, L., Management and Organisational Behavior, Pitman Publisching London, 1993;
Lefter. V., Manolescu, A., Managementul Resurselor Umane –Studiu de caz, probleme, teste, ed. Economică, București, 1999;
Mathis, R.L, Nica, P., Rusu, C, Managementul resurselor umane, Ed. Economică, București, 1997;
09/28/2016 11:42:24
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one