Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Despre educația formală în sistemul educațional românesc (de Șutu Laura)

Despre educația formală în sistemul educațional românesc

(de Șutu Laura)


Educația formală reprezintă totalitatea influențelor care se exercită asupra elevilor de către instituții specializate, fie că este vorba de școli, universități sau alte instituții de formare.

Dintre elementele de specificitate decelate în cadrul acestei forme pot fi amintite urmatoarele aspecte:
 Se realizează într-un cadru instituțional, în instituții create special pentru a asigura facilități desfășurarii procesului de instruire și formare
 Se realizează prin implicarea unui cadru specializat (cadrele didactice), calificate special în acest sens care dispune de o serie de competențe și anume, competențele de natură stiințifică, de natura psihopedagogică, de natură psihosocială la care trebuie să se adauge competențele socioafective
 Vizează întotdeauna realizarea unor finalități de natură eduvativă și atingerea unor obiective care au fost stabilite anterior și care sunt consemnate în documentele de politică școlară
 Are ca țel fundamental dezvoltarea armonioasă a personalității umane urmarindu-se toate componentele acesteia: dimensiunea cognitivă, afectivă, psihomotrică, morală
 Contribuie decisiv atât la formarea culturii generale a elevilor dar și la formarea culturii profesionale a acestora facilitând integrarea socială și profesională a tinerilor în diversele sectoare de activitate
 Facilitează contactul elevilor cu diversele domenii ale cunoașterii, oferindu-le acestora posibilitatea să dobândească cunoștințe și informații aparținând diverselor științe reprezentate prin disciplinele de învățământ care intră în structura curriculum-ului școlar; oferă elevilor posibilitatea să-și formeze o serie de deprinderi, abilități, priceperi care să le faciliteze progrese în activitatea de instruire și în dobândirea viitoarei profesii
 Cum menționează C. Cucoș (2002, pag. 45), educația formală este puternic expusă și este infuzată de exigențele suprapuse ale comandamentelor sociale și uneori, politice. Ea este dimensionată prin politici explicite ale celor care se află la putere la un moment dat
 Realizându-se prin parcurgerea curriculum-ului prescris, educația formală impune o normativitate ridicată și implicit poate determina o limitare a creativității didactice
 Presupune, cum relevă unii autori (T. Cozma, 1988, S. Cristea, 2003), realizarea unor activități evaluative prin diferite forme și prin mijloace diferite care să identifice progresele elevilor și eventualele disfuncționalități apărute în desfășurarea procesului instructiv-educativ
 Educația formală se realizeză, cum corect relevă E. Istrate (1988), în cadrul sistemului de învățământ care prin modul lui de structurare, prin felul în care are proiectate ciclurile de învățământ, prin tipurile și profilurile de școli pe care le încorporează conferă o notă specifică și modului de realizare a educației formale

Dacă se are în vedere modul de structurare a Sistemului de învățământ din România, configurația acestuia este următoarea:

1. Învățământul preșcolar: grupa mică, mijlocie și mare, de pregătire pentru școală
2. Învățământul primar
3. Învățământul secundar
 Învățământ gimnazial:clasele V-VIII
 Învățământ profesional
 Învățământ liceal: clasele IX-XII (XIII)
4. .Învățământ postliceal
5. Învățământ superior
În pofida unor critici care i s-au adus de-a lungul anilor, educația formală rămâne cea mai reprezentativă (cel puțin până în momentul de față) estimându-se că ea oferă aproape 60-70% din totalul influențelor educative exercitate asupra copiilor și tinerilor.

Bibliografie:

Virgil Frunză, ” Teoria și metodologia curriculum-ului”, Ed. Muntenia, Constanța 2003;
01/25/2016 11:53:26
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one