Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Iisus Hristos, Învăţătorul şi Pedagogul desăvârşit (de Lazăr Dorin)

Încă din Vechiul Testament, profeţiile anticipau, în negura acelor vremuri, venirea Răscumpărătorului promis lui Adam şi Eva (protoevangheliarul de la Fac 3,15). A fost profeţită naşterea dintr-o Fecioară (Isaia 7,13), viaţa şi activitatea mesianică, jertfa mântuitoare (Isaia 53,1-12) etc. În acelaşi timp, s-a profeţit despre o Împărăţie a valorilor spirituale, culturale şi morale în care omul să-şi regăsească menirea de ,,chip şi asemănare a lui Dumnezeu” (Isaia 2, 2-3). ,,Studiul profeţiilor ne duce la concluzia şi convingerea indubitabilă că Iisus Hristos este Mesia, trimisul lui Dumnezeu aşteptat de popor, pentru a-l elibera de împărăţia întunericului, din lanţul păcatului şi din robia morţii”.
Iisus Hristos -,,piatra cea din capul unghiului”- se află la baza întregii pedagogii creştine şi reprezintă modelul educaţional desăvârşit pentru orice tip de educaţie creştină şi desigur ar trebui să reprezinte un model pentru orice sistem educaţional. ,,Scrierile Noului Testament conţin primul şi cel mai autoritar model al naturii şi scopului învăţăturii creştine.” Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul sau Logosul Întrupat. Însuşi Mântuitorul, în timpul misiunii Sale pământeşti, a slujit şi ca Rabbi sau Învăţător.
Principiile pedagogiei creştine cer ca educatorul să se identifice cu doctrina sa şi să-şi transpună în propria-i viaţă învăţătura, fiind astfel un exemplu pentru elevi. Avem drept pildă desăvârşită învăţătura Mântuitorului care nu doar a teoretizat, nu a creat doar o teologie, ci a trăit în credinţă şi sfinţenie. ,,Acesta e motivul pentru care Sfinţii Apostoli nu erau chemaţi doar să memoreze sau să asimileze învăţăturile Lui într-un mod intelectual, ci să devină martori ai lucrărilor teribile înfăptuite de El: moartea Sa, învierea Sa, înălţarea Sa la cer. Ceea ce săvârşise El era incomparabil mai decisiv decât orice altă învăţătură a Sa.” Cu alte cuvinte, Hristos e Pedagogul desăvârşit al vieţii, deoarece a îmbinat în chip desăvârşit teoria cu practica. Toate învăţăturile Sale le-a întărit în chip strălucit prin exemplul absolut al vieţii pe care a dus-o pe pământ şi prin minunile prin care le-a săvârşit.
Învăţământul a cărui piatră de temelie avea să o aşeze Însuşi Mântuitorul nu era ca învăţământul scribilor Legii celei vechi, axat în genere pe litera legii, ci era dătător de viaţă pentru că era împlinit de Cel ce avea putere divină. Din acest motiv şi pedagogia Sa avea efecte desăvârşite asupra celor ce-L ascultau căci ,,mulţimile erau uimite de învăţătura Sa. Căci îi învăţa ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii “ (Mat. 7, 28-29). ,,Această autoritate venea din identitatea dumnezeiască a Învăţătorului şi din ţelul slujirii Sale. Iisus Hristos nu era doar fondatorul unei noi tendinţe filozofice sau morale, El era Fiul lui Dumnezeu care îşi asumase natura umană pentru a o aduce înapoi la viaţa veşnică întru Dumnezeu, viaţă din care omul căzuse prin căderea lui Adam.”
După Întrupare, întreaga activitate a Mântuitorului s-a concretizat în cele trei slujiri divine: cea de Rabbi -Învăţător desăvârşit al credincioşilor, cea de Mare Arhiereu -de sfinţire a credincioşilor şi cea de Ỉmpărat -de conducere a acestora. Toate cele trei slujiri reprezintă modelul absolut de desăvârşire pentru creştini, căci El a spus: „pildă v-am dat vouă ca precum Eu am făcut şi voi să faceţi (Ioan 13,15). El ne-a sfinţit prin SfinteleTaine, mai ales prin Sfânta Împărtăşanie. El ne conduce spre desăvârşire: „fiţi sfinţi precum Tatăl vostru ceresc sfânt este’’(Mat 5, 48) sau „Fiţi sfinţi că Eu, Domnul, sunt sfânt” (Lev 11,45).
Hristos e cel de-al doilea Adam şi, aşa cum primul Adam ne-a cuprins pe toţi prin universalitatea consecinţelor căderii în păcat, tot aşa Hristos, al doilea Adam, ne-a cuprins întru Sine pe toţi prin universalitatea binefacerilor îndumnezeirii trupului asumat. Astfel, ,,vocaţia primului Adam va fi implinită de Adam cel Nou, Hristos“ . Hristos, al doilea Adam, devine persoană universală ce cuprinde în Sine întreaga umanitate renăscută ,,la plinirea vremurilor”(Efeseni 1,10).
Logosul Întrupat devine centrul universalităţii, pentru că lumea cea nouă care a văzut dumnezeirea ca arătare efectivă în persoana lui Hristos, trebuia să devină lucrare efectivă a lui Dumnezeu. Această lucrare are ca liant ,,iubirea”-căci Dumnezeu este iubire şi cine ,,iubeşte este din Dumnezeu “ iar ,,noi iubim pe Dumnezeu pentru că el ne-a iubit mai întâi pe noi” (I Ioan 4, 7-21), căci ,,atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unicul său Fiu L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 17). Putem spune deci că opera de mântuire este istoria unei mari Iubiri sau că ,,istoria creştinismului este istoria unei iubiri ce începe cu fiecare suflet.”
În Iisus Hristos găsim modelul desăvârşit al tuturor calităţilor: ,,El este sfânt”(Fapte 3,14); ,, este curat şi fără de prihană” (Evrei 7,26) ; ,,Împărat al păcii şi al dreptăţii” (Evrei 1,9); ,,blând şi smerit cu inima” (Matei 11,29) etc.
Iisus Hristos a desăvârşit până la îndumnezeire natura Sa umană însuşită la Întrupare: ,,Eu şi Tatal una suntem”(Ioan 10,30) căci ,,aducâdu-Se jertfă lui Dumnezeu, prin ascultare şi îndeosebi prin moarte, Iisus Hristos a eliminat din firea Sa umană slăbiciunile şi moartea, intrate în trup după cădere, ridicând-o pe aceasta la nestricăciune şi desăvârşind-o nu numai din punct de vedere moral ci şi fiinţial sau ontologic.” Ulterior, ne-a împărtăşit-o nouă oamenilor prin Sfânta Împărtăşanie, pentru ca să ne ridice şi pe noi acolo unde este acum, la Tronul Sfintei Treimi. Această îndumnezeire este ,,actuală, ontologică, în El şi virtuală sau potenţială în cei ce se unesc cu El.” Această relaţie a noastră cu Hristos cel Îndumnezeit este revelată clar în Sfînta Scriptură: ,,Dumnezeu bogat fiind în milă, pe noi cei ce eram morţi prin greşalele noastre, ne-a făcut vii împreună cu El, împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru cele cereşti în Iisus Hristos” (Efeseni 2, 4-6).
Aşa cum ascultarea Fiului s-a manifestat faţă de Tatăl, tot astfel şi noi trebuie să ne facem ascultători faţă de Fiul, pentru a beneficia de roadele ascultării cereşti. Întregul drum al mântuirii personale a omului are ca model persoana Sa divino-umană precum şi învăţătura Sa:
-,, Eu sunt Calea şi Adevărul şi Viaţa” (In 14,6);
-,,Eu sunt Învierea şi Viaţa” (In 11,25);
-,,Eu sunt uşa. Prin Mine de va intra cineva se va mântui” ( In 10,9);
-,, Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In 12,1,9).
Cuvântul Mântuitorului se deosebeşte de cuvântul tuturor oamenilor, el are frumuseţe universală şi forţă spirituală prin care simţim dumnezeirea şi puterea adevărului pur, menite să pătrundă inimile şi să biruiască veacurile.
Scripturile Îl arată pe Hristos ca sens al Întregii lumi: ,,Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel din urmă, Începutul şi Sfârşitul”(Ap 22,13). Ca Învăţător, Iisus Hristos devine Pedagogul desăvârşit deoarece metodele Sale de educare şi învăţare ,,îngăduie o perfecţionare a atributelor umane, reale, fără să ne sperie prin intangibilitatea lor.”
Iisus Hristos a desăvârşit Legea: ,,n-am venit să stric Legea şi proorocii ci să o împlinesc”(Mat 5, 18). Astfel, desăvârşirea Legii duce în consecinţă la desăvârşirea vieţii pentru cei ce aleg să trăiască după normele vieţii divine. Sintetizând, putem spune că Hristos devine în istoria culturii şi civilizaţiei întregii omeniri ,,ţinta deplinei umanităţi”. Actualitatea acestor valori iniţiate de Mântuitorul nostru este, după două milenii, plină de măreţie şi actualitate, după cum spunea şi părintele D. Stăniloaie: ,,El nu aparţine trecutului şi nu e eliminat dimpreună cu el din câmpul interesului nostru. El este ieri şi azi acelaşi. Unii cred în El şi azi şi mor în El şi azi, pentru că e viu, pentru că e totul pentru ei” .
Exemple în legătură cu plinirea Legii şi desăvârşirea vieţii prin crearea unei culturi ce pune în practică valorile spirituale ale vieţii, al căror iniţiator a fost Hristos, avem suficiente în Biblie. În Predica de pe munte cele nouă fericiri reprezintă modelul de urmat în viaţă spre formarea unei culturi creştine ce are la bază ca elemente educaţionale: sărăcia cu duhul (smerenia nn), blândeţea, milostenia, lupta pentru dreptate, promovarea păcii etc. ,,Omul tuturor timpurilor a năzuit spre fericire. Concepţia despre fericire diferă însă de la om la om, de la o epoca la alta.” Dacă în vechime disputele se rezolvau conform legii talionului: ,,ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte” în legea iubirii e promovată smerenia: ,,de te loveşte cineva peste obraz, întoarce-l şi pe celălalt” (Mat 5,59). Dacă în Vechiul Testament era oprită desfrânarea cu fapta, în Noul Testament este înfierată şi desfrânarea în intenţie: ,,dacă ai poftit cu ochiul, ai şi făcut desfrânare’’(Mat 5,28). Drumul desăvârşirii este sugestiv exprimat în cuvintele cu care Mântuitorul se adresează tânărului din Evanghelie: ,,de vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, ia-ţi crucea ta şi urmează-Mi Mie’’ (Mat 19, 21). ,,Mântuitorul a fost întradevăr marele Învăţător al oamenilor dornici de mântuire.”

Concluzie: Hristos a întemeiat Biserica, Biserica îşi adoră întemietorul prin cult, cultul a generat cultura creştină care a devenit ambientul educaţiei religioase.

Bibliografie:

C Cucoş, Educaţia religioasă, Ed Polirom, Iaşi, 1999;
Felea V. Ilarion, Religia iubirii, Ed Diocezeana, 2003;
John Meyendorff, Educaţia teologică în epocile patristică şi bizantină şi lecţiile ei de azi, trad. Lucian Turcescu, în Studii Teologice, seria II, an II, nr 4, iul- aug, Buc., 1991
Pr prof Isidor Todoran, Arhim prof dr Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatica, manual pt seminariile teologice, Ed Inst Bibl şi de Mis al BOR, Buc., 1991;
Vladimir Losky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed Anastasia, București, 1995
Vladimir Soloviov, Fundamentul vieţii spirituale, Ed Deisis, Alba Iulia, 1994;
11/23/2016 20:49:29
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one