Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

IMPORTANŢA FILOSOFIEI MEDIEVALE (de APETROAIE COSMIN)

Premisa fundamentală a întregului demers teoretic desfăşurat este următoarea: există nu numai o gândire specifică omului medieval, ci chiar o filosofie în sens tare. Cu alte cuvinte, afirmăm că producţiile spirituale medievale poartă marca autenticei filosofări, chiar dacă medievalul este exponentul unei viziuni prin excelenţă religioasă asupra lumii. În acord cu ceea ce scria Dilthey în lucrarea Esenţa filosofiei, putem transpune termeni ca ,,filosofie” şi ,,filosofic” asupra unor realităţi spirituale din domeniul religiozităţii. Iar istoria filosofiei trebuie să înregistreze aceste elemente de legătură dintre filosofie şi religie, cu atât mai mult cu cât orice viziune religioasă despre lume tinde măcar să se transforme într-o viziune filosofică despre lume. Din acest punct de vedere, viziunile despre lume ale medievalilor se înscriu legitim în marea istorie a filosofiei. A afirma că existenţa filosofică i-a fost străină gânditorului medieval înseamnă a nega existenţa idealurilor lui intelectuale, a eticii şi chiar a stilului de viaţă specific, aspecte care i-au orientat acestuia interogaţiile şi i-au dezvoltat spiritul speculativ şi analitic.
Dincolo de orice îndoială, medievalii au teoretizat asupra raţiunii şi principiilor raţionale. Problema originii ideilor şi a valorilor lor a ţinut treaz interesul gânditorilor pe durata a peste o mie de ani înainte de moderni. Dacă, în antichitate, Platon afirmase că spiritul nostru posedă idei generale asupra lucrurilor care ne prilejuiesc cunoaşterea esenţei însăşi a acestora, conducându-ne la ştiinţa adevărată, Aristotel considera că ideile vin dintr-o putere a spiritului, dintr-o intuiţie care, în realitatea particulară, vede esenţa generală. Pentru Stagirit, şi experienţa este o sursă a ideilor, dar ideile sunt distincte de senzaţii şi nu vin de la simţuri. Medievalii moştenesc problema naturii şi valorii ideilor. În acest sens, Augustin elaborează teoria iluminării intelectuale pentru a explica originea ideilor: facem orice judecată în virtutea unei norme, unei lumini speciale prin care Dumnezeu însuşi ne luminează. Aşadar, posedăm raţiune distinctă de cea divină, dar mereu sub înrâurirea ei, posedăm chiar adevăruri eterne şi necesare. Averroes nu va mai distinge între raţiunea umană şi cea divină. Ceea ce ne diferenţiază este sensibilitatea, inteligenţa fiind una singură, unică pentru toţi oamenii, eternă şi imuabilă, adică însuşi Dumnezeu. Deşi într-o modalitate contrară celei augustiniene, Averroes afirmă caracterul universal şi necesar al gândirii raţionale, dar al uneia care nu se poate personaliza. Toma d’Aquino abia reuşeşte şă depăşească aceste două concepţii. Avem atât inteligenţă proprie, cât şi sensibilitate, dar normele potrivit cărora judecăm lucrurile nu mai sunt concepute în Dumnezeu, ci le abstragem din datele experienţei prin efort intelectual. Moştenită de la antici, problema va fi transmisă, prin medievali, modernilor. Nu întâmplător, filosofii moderni vor pune accent în primul rând pe gnoseologie în căutările lor filosofice.
Considerarea filosofiei medievale ca tributară exclusiv discursului religios este cel puţin inexactă. Tot incorect este să vorbim doar despre metafizica medievală, uitând de gnoseologia medievală sau de discursul pur ştiinţific, atât cât a fost. Într-un proces anevoios, filosoful medieval trece de la viziunea despre lume ca predestinaţie divină, cu toate consecinţele filosofice care decurg de aici, la o nouă manieră de a înţelege universul, ca supus unor legi necesare şi uniforme. Nu renunţarea la exerciţiul intelectual a condus la încrederea deosebită în capacitatea raţiunii naturale pe care omul o posedă, ci recursul sistematic la acesta. Suprasaturarea provocată de sintezele scolastice, care pe măsură ce deveneau mai complicate păreau să nu mai poată explica nimic, pregătea medievalului o conversie a spiritului spre altceva: depăşirea explicaţiei strict religioase a lumii în direcţia uneia naturalist-ştiinţifice. Convenţional, aşa explicăm fenomenul Renaşterii. Renaştere a ce? Să fie renascentiştii oameni noi şi totodată reîntorşi plenar la valorile antichităţii ? Aşezat între aceste limanuri, între nou şi arhaic, nu ştim încă în ce măsură omul Renaşterii a renunţat la medievalul din el.

Bibliografie:
Boşca, Loredana Cornelia, Filosofie medievală, Editura Fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti, 2005;
Neacşu, Adriana Istoria filosofiei medievale, Editura Universitaria, Craiova, 2010.
06/08/2015 13:21:28
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one