Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Managementul instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural (de Mitric Dănuţa)

Managementul instituţiilor din învăţământul preuniversitar din mediul rural
(de.Mitric Dănuţa)

Teoria conducerii – transpusă în legi, principii, modele de conducere – constituie o abordare de ordin general, care reflectă ceea ce este comun, ignorând particularităţile. Ea oferă practicii manageriale doar o orientare a ansamblului asupra problematicii, punând însă, la dispoziţia managerilor, instrumentele necesare rezolvării problemelor particulare. În consecinţă ştiinţa sau teoria conducerii, prin natura ei, nu reprezintă o colecţie de reţete cu ajutorul cărora să se rezolve orice problemă concretă de conducere, indiferent de specificul acesteia. (Verzea , Management general , 2005 , p13)
O primă clasificare a funcţiilor conducerii, care se exercită la toate nivele conducerii organizaţiilor economice, cuprinde: planificarea, organizarea, antrenarea şi controlul. După alţi factori, activitatea de conducere prezintă şase componente : previziunea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul, formarea şi dezvoltarea unui climat de colaborare, creativitate şi muncă.
Un management eficient trebuie să se articuleze pe asigurarea calităţii educaţiei.
Calitatea reprezintă o componentă esenţială a politicii de dezvoltare a competivităţii . Ea se adesează simultan întreprinderilor, autorităţilor publice şi consumatorilor şi vizează stabilirea cadrului global pentru dezvoltarea acelor condiţii tehnice şi politice, care sunt indispensabile pentru ameliorarea calităţtii produselor şi serviciilor, a competitivităţii întrprinderilor şi a calităţii vieţii cetăţenilor.
Asigurarea calităţii a fost identificată, ca necesitate, mai întâi în economie, şi apoi, a devenit preocupantă şi în alte domenii, inclusiv pentru invăţământ. Aspiraţia de a realiza produse de o calitate superioară a parcurs succesiv, în secolul XX, patru etape:
Inspecţia calităţii;
Controlul calităţii;
Asigurarea calităţii;
Managementul total al calităţii;
Bineînţeles, şcoala nu putea rămâne dezinteresată de achiziţiile din economie şi, treptat, o serie de concepte (control, calitate, inspecţie, audit, conformitate, monitorizare, excelenţă, eficienţa, etc.) au devenit familiare şi pentru învăţământ, ajungându-se la exagerări (“să transformăm cantitatea într-o nouă calitate“) sau la preluări tale-quale, din alte domenii, fără adaptările necesare la specificul activităţii educaţionale.
Cinci termeni : serviciu, calitate, evaluare, organizaţie şi standard reprezintă, conceptual, coloana vertebrală a proiectului sistemului de asigurare a calitaţii în învăţământul preuniversitar. Trebuie recunoscut faptul că cele cinci concepte au fost preluate din alte domenii, şi, în consecinţă, sunt mai puţin utilizate sau circulă cu sensuri improprii în sfera învăţământului. De aceea se consideră că această pentadă defineşte mai adecvat şi conferă un plus de pragmatism şcolii în societatea cunoaşterii, întrucât educaţia devine, tot mai mult, un serviciu public, furnizor de calitate, care este evaluată/autoevaluată ca organizaţie/instituţie în baza unor standarde şi al cărei management asigură satisfacerea cerinţelor clienţilor, în condiţii de eficienţă şi maximizare a valorii.
Calitatea „nu este niciodată un accident : ea este întotdeauna rezultatul efortului inteligent”.
Adaptat la învăţământ, pentru a culege roadele unei activităţi de calitate, trebuie generat viitorul, utilizând instrumentarul prezentului, în baza experienţei trecutului.
Pentru a realiza un management educaţional eficient trebuie urmărite următoarele obiective în vederea asigurării calităţii în învăţământ :
definirea rolului (misiunii) şcolii şi modul concret de acţiune al acesteia;
stabilirea structurilor şi procedurilor de evaluare;
precizarea accepţiilor autonomiei şcolii şi definirea rolului activ al descentralizării;
asocierea managementului calitaţii cu conducerea strategică;
definirea rolului autoevaluarii în furnizarea calităţii de unitatea de invăţământ;
promovarea performanţei prin practicarea culturii organizaţionale;
Managementul centrat pe calitate abordează şcoala ca întreg, referindu-se la toate componentele organizaţiei şcolare, priveşte într-o nouă perspectivă funcţiile manageriale şi, cel mai important, pune un accent particular pe procesele de schimbare din organizaţie.
02/24/2012 11:17:59
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one