Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Managementul școlar: perspective de abordare a clasei de elevi (de Toderaş Domnica)

Din punct de vedere psihosociologic, clasa de elevi este „un grup social unde, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc între membrii ei, apare şi se manifestă o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ. Geneza clasei de elevi este artificială, fiind creată pe baza unor criterii de vârstă, de dispersie geografică a populaţiei şcolare, şi sub directe intervenţii, îndrumări şi evaluări ale unor organisme şi persoane investite socialmente cu asemenea funcţii organizatorice.”

Perspectivele de abordare a clasei de elevi sunt:
-perspectiva didactică, care studiază clasa de elevi sub raport organizatoric şi didactic, instructiv-educativ;
-perspectiva psihosocială, ce studiază aspectele socio-relaţionale şi dinamica cognitivă, afectivă, socială şi educativă.

Perspectiva psihosocială defineşte cel mai bine clasa de elevi din punct de vedere al managementului.
Clasa de elevi reprezintă cadrul psihosocial al desfăşurării activităţii de instruire şi de educare şi un mediu de comunicare şi socializare.
Ca grup social, clasa de elevi are structură şi caracteristici proprii, iar membrii acesteia ocupă diverse poziţii, au roluri variate şi stabilesc relaţii.
Caracteristicile clasei de elevi:

scopurile
– sunt de două tipuri:
 scopuri prescriptive (stabilite anterior de persoane ce nu aparţin grupului-clasă) şi
 scopuri individuale (stabilite în interiorul clasei).
– trebuie armonizate şi integrate reciproc pentru ca structura organizatorică a clasei să fie echilibrată.

rolurile
– se referă la ansamblul de sarcini care trebuie realizate de membrii grupului.
– rolurile atribuite elevilor:
 vor ţine seama de resursele personale ale acestora (cognitive, afective şi acţionale);
 vor avea drept finalităţi:
o ordonarea şi controlul conduitei elevilor,
o creşterea prestigiului clasei,
o dezvoltarea resurselor personale.

– rolurile profesorului în clasa de elevi sunt cele de:
 sursă de informaţii;
 consilier;
 mediator;
 evaluator;
 coordonator;
 organizator.
normele:
– reprezintă reguli de conduită recunoscute şi acceptate de toţi membrii grupului.
– prescriu modele de comportament.
– pot fi:
 de tip constitutiv (cu referire la activitatea de învăţare) sau instituţionale (cu referire la specificul instituţiei),
 implicite şi explicite.
– pot să afecteze:
 atitudinea elevilor faţă de procesul de instruire şi
 performanţele şcolare ale elevilor.

- coeziunea grupului se referă la:
 gradul de unitate şi integrare a colectivului şcolar şi
 rezistenţa colectivului şcolar la destructurare.
– este menţinută de următorii factori:
 utilizarea tehnicilor de motivare a elevilor (prin cooperare sau prin competiţie);
 exploatarea problemelor de ordin afectiv ale elevilor.

Este foarte importantă atitudinea deschisă a cadrului didactic faţă de elevi. Cadrul didactic poate fi peceput de către elevi drept colaborator sau adversar, în funcţie de capacităţile sale: de a stabili relaţii adecvate cu elevii, de a comunica eficient, de a dovedi entuziasm, înţelegere, prietenie.
„La nivelul clasei de elevi sunt acceptate două mari tipuri de forţe:
- influenţa personală a cadrului didactic, ca lider şi ca factor exterior

Influenţa personală a cadrului didactic asupra clasei de elevi este reprezentată de capacitatea acestuia de a afecta comportamentul elevilor (le poate cere să fie atenţi, să îndeplinească anumite sarcini etc.), în timp ce elevii vor acţiona în funcţie de intensitatea influenţei cadrului didactic.
Factorii care modelează influenţa educaţională sunt:

– relaţia afectivă stabilită între elev şi cadrul didactic;
– percepţia elevului asupra cadrului didactic;
– folosirea în exces a influenţei cadrului didactic;
– gradul de individualizare a strategiei aplicată de cadrul didactic.
influenţa de grup.

Clasa de elevi reprezintă un grup dacă îşi dezvoltă standarde proprii şi influenţează comportamentul membrilor, creând o dinamică la nivel de roluri, statute şi subgrupuri.”
Clasa ca grup, este caracterizată de următorii parametri: coeziunea grupului, standardele grupului şi structura grupului.
Coeziunea grupului se exprimă în existenţa unui sentiment de apartenenţă la grup şi a unei relaţii cu acesta, lipsită de neînţelegeri fundamentale. Existenţa coeziunii unui grup are efecte psihologice puternice asupra membrilor grupului. Coeziunea dă grupului eficienţă şi capacitate mărită de a lucra sub stres.

În prezenţa unei coeziuni a grupului:
– nu există presiuni individualizate pentru a-i face pe membrii grupului să adopte o poziţie ce ar fi fost refuzată dacă ar fi fost întrebat individual;
– membrii grupului ce deviază sunt supuşi din partea grupului la presiuni nonverbale, până când se corectează sau până când sunt expulzaţi.

Creşterea coeziunii este determinată de atracţia ce se stabileşte între membrii grupului. Atracţia individului faţă de grup există în măsura în care grupul respectiv îi satisface nevoile, iar dacă atracţia este mare, individul se supune uşor presiunilor grupului.
Ca grup, clasa de elevi poate reprezenta un grup sănătos sau un grup nesănătos. În clasele sănătoase ca grup, elevii cred că pot să-şi satisfacă nevoile de: învăţare activă, socializare, încredere şi siguranţă, prin participarea la acţiunile grupului. În clasele nesănătoase ca grup, elevii nu cred că pot să-şi satisfacă nevoile prin participarea la respectivul grup.

Pentru o influenţă personală puternică, cadrul didactic în calitate de lider exterior, trebuie să înţeleagă întreaga dinamică a grupului în faţa căruia îşi desfăşoară activitatea. În studiul managementului clasei de elevi, dimensiunea psihosocială a clasei este un complement solid şi foarte important al dimensiunii didactice.

(autor: Toderaş Domnica , Şcoala Gimnazială Poieni-Solca)
Bibliografie:
1. Romiţă B. Iucu, Managementul clasei de elevi: aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză, Editura Polirom, Iaşi, 2006,
2. Dana Buburuzan, Managementul și managerul clasei de elevi, Editura cadrelor Diactice, Suceava, 2012
02/09/2017 21:03:06
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one