Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

Modalităţi de dezvoltare a creativităţii la elevii din clasele primare (de Vasile Aioanei)

Stimularea creativităţii este un demers educaţional complex ce cuprinde simultan fenomene de activizare, antrenare, cultivare şi dezvoltarea potenţialului creativ. În acest scop este necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode şi procedee specifice de stimulare şi antrenare a creativităţii individuale şi de grup.
a) Metode pentru stimularea creativităţii:
Metoda brainstorming-ului (,,furtună în creier”) - metoda asaltului de idei, propusă de către Osborn, presupune principiul amânării evaluării critice a ideilor noi, asigurarea şi menţinerea unei atmosfere propice producerii a cât mai multor idei originale, neobişnuite. Se vor respecta următoarele reguli în activitatea grupului:
• se va evita orice critică în emiterea ideilor noi;
• se va accepta orice idee, chiar fantezistă;
• se va extinde cât mai mult numărul ideilor pentru a amplifica şansele de apariţie a soluţiilor valoroase;
• se vor valorifica constructiv ideile altora, prin reformularea şi combinarea originală a acestora.
Această metodă am aplicat-o în cadrul unor ore la clasa a III-a, subiectul fiind: „ Compunerea de probleme cu operaţiile învăţate”. Cum am procedat?
Am împărţit colectivul de elevi în 6 grupuri neomogene, a câte 2 elevi ( dat fiind faptul că elevii stau câte 2 în bancă), asigurând o ambianţă stimulativă.
Fiecare echipă îşi alege un secretar care va nota raţionamentul de rezolvare a problemei. Se lucrează în echipă, toţi participă, cooperează, colaborează.
Folosind schemele, compun probleme.
În rezolvarea problemelor, gândirea elevilor este mereu confruntată cu o necunoscută. Pentru descoperirea ei, elevii emit ipoteze, întreprind diverse căutări, presupuneri, stabilesc diferite relaţii, fac combinaţii pentru a găsi drumul spre descoperirea necunoscutei. Pe măsură ce ei pătrund în miezul problemei, necunoscuta se lasă descoperită.

Echipa I Echipa a II-a
Compune o problemă care se rezolvă prin:
 o adunare şi o scădere  o adunare şi o înmulţire
756 + 39 – 145 = 45 + 15 × 3 =

Echipa a III-a Echipa a IV-a
 o adunare şi o împărţire două operaţii de înmulţire

32 + 81 : 9 = 11 × 5 ×7 =

Echipa a V-a Echipa a VI -a
 o scădere şi o înmulţire  două scăderi
921 – 23 × 14 = 209 – 71 -28 =

O altă metodă asociativă este şi sinectica, promovată de W. Gordon, care presupune ca strategie dominantă asigurarea premiselor favorabile generării de idei şi produse noi pe baza unor tehnici asemănătoare ,,asaltului de idei”, dat şi prin utilizare a mai amplă a analogiilor, a metaforelor, a reuniunii unor elemente diferite şi aparent irelevante. Un procedeu specific sinecticii este şi acela de a sugera subiecţilor căile posibile de transformare a necunoscutului, neobişnuitului în familiar, şi invers, detaşarea de familiar şi considerarea sa ca ceva străin pentru o mai eficace perspectivă de abordare novatoare.
În acest caz, se caută metafore, comparaţii, în relaţie cu dificultatea aflată în discuţie. Apoi, aceleaşi persoane descifrează consecinţele imaginii evocatoare.
Se pot utiliza şi tehnicile de conducere a discuţiilor şi dezbaterilor consacrate elaborării de idei şi soluţii noi cum ar fi : metoda ,,6-3-5”, ,,Philips 6-6”, discuţia panel, metoda rezolvării creative a problemelor.
- metoda Philips 6-6 : grupuri de 6 persoane care vor discuta o problemă timp de
6 minute;
- discuţia panel (panel = juraţi): 5- 7 persoane discută o temă, alţii ascultă şi intervin prin mesaje scrise;
- metoda rezolvării creative a problemelor care constă în: adunarea faptelor, definitivarea punctelor de vedere asupra problemei, generarea ideilor, stabilirea criteriilor , căutarea căilor de soluţionare a soluţiilor, realizarea ideilor.
b) Este utilă, de asemenea , valorificarea în activitatea instructiv-educativă a condiţiilor şi principiilor de tip creativ, care stimulează creativitatea:
• asigurarea în activităţile instructiv-educative a ponderii unor tipuri de solicitări care presupun demersuri de ordin constructiv, de elaborare creativă, situaţii problematice de tip divergent;
• menţinerea unui climat favorabil şi a unei atmosfere optime care să angajeze, să stimuleze independenţa şi spontaneitatea elevilor;
• îndrumare optimă din partea educatorului, lăsând câmp liber de manifestarea independenţei de gândire şi acţiune a elevului;
• încurajarea, recunoaşterea, promovarea elevilor care manifestă anumite disponibilităţi creative;
• angajarea elevilor în activităţi curente de tip creativ analoage activităţilor din domeniul ştiinţei, tehnicii, producţiei în cadrul cercurilor ştiinţifice, activităţilor practice, lecţiilor.
Multă vreme creaţia a fost considerată apanjul exclusiv al unei minorităţi restrânse. Distingând însă mai multe trepte calitative în creativitate şi observând cum si efoturile de gândire obişnuită implică ceva nou, cel puţin pentru persoana aflată într-un impas, astăzi nu se mai face o separare neta între omul obişnuit si creator. Orice om normal poate realiza o îmbunătăţire în munca sa, o mică inovaţie sau invenţie. Ca dovadă că, în multe ţări, numărul inventatorilor cu brevet e de ordinul zecilor şi chiar al sutelor de mii. Pentru a se ajunge la o astfel de performanţă, e nevoie de preocupare specială, de condiţii favorabile dezvoltării imaginaţiei. Şi, într-adevăr, asistăm astăzi la deschiderea unor ,,cursuri de creativitate’’ şi chiar ,, şcoli de inventică’’. Ce se poate face deci pentru stimularea creativităţii? Mai întâi, trebuie să fim conştienţi, şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei, creativităţii.
În procesul învăţării şcolare trebuie pus accent pe formularea obiectivelor instructiv-educative (cultivarea imaginaţiei) să nu apară printre scopurile secundare care se vor reflecta în conţinutul învăţământului, pe atitudinea profesorului, pe relaţia sa cu elevii în abordarea unor metode şi mijloace specifice şi nespecifice )metode active, de observaţie independentă: problematizarea, învăţarea prin descoperire, descoperirea dirijată). Şi în activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii şi trebuie valorificată.
Câtă vreme creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu s-a ocupat în mod special de acest aspect, deşi, e drept, s-au creat ici colo clase speciale pentru supradotaţi. De când se arată că automatele, dirijate de calculatoare înfăptuiesc toate muncile monotone, stereotipe şi deci omului îi revin mai multe sarcini de perfecţionare, de înnoire, cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor de masă. Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare şi ea ca un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ce priveşte metodele de educare şi instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale si emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii distinse, democratice, între elevi şi profesori, ceea ce nu înseamna a coborî statutul social al celor din urmă. Apoi, modul de predare trebuie să solicite pariciparea, initiaţiva elevilor-e vorba de acele metode active, din păcate prea puţin utilizate în şcoala românească. În fine, fantezia trebuie şi ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoştintelor, de raţionamentul riguros şi spiritul critic.

Bibliografie :Osborn,A.F-L"imagination constructive.Principes et processes de la pensee creative et du brainstorming,Dunot,Paris,1971
Moore ,A.D-Creativitate si inovare.Ed.Stiintifica,Bucuresti,1975
Neagu, M.-Metodica predarii matematicii in ciclul primar.Ed.Polirom,Iasi,2007


Intocmit: inv.AIOANEI VASILE-SCOALA GIMNAZIALA HORODNICENI
01/13/2015 11:52:39
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one