Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!


Revista „Romania Azi" nu se vrea a fi „altfel”. Altfel sunt toate revistele. Noi vrem să fim numai diferiti. Diferiți în sensul ca vom promova normalul și firescul ca parte a cotidianului. Chestiuni care, la ora actuală, se află în contradicție. Evident, aceasta revista nu este nimic altceva decât o „aflare în treabă” a unor frustrați dar, totuși, parafrazând un fost prim-ministru, cititorii noștri sunt mai deștepți decât scriitorii altora. Așa că,vă rog, nu ne acordați nicio șansă. Adevărul e ca suntem foarte plictisitori. Tratăm exact aceleași probleme pe care le tratați și dumneavoastră care, normal, le tratați mult mai bine.

Nu, nu vrem sa trăim într-o lume mai bună. Aceasta este excelentă. Doar puțin prăfuită și neunsă. Scârție. În încercarea noastră de-a o unge, ne vom murdări mâinile cu cea ce se cheamă „societate”. O instituție menită să ajute omul dar care lucreză în detrimentul său. Singurul ei merit e acela că ne unește pe toți împotriva a ceva. Care este numele acelui ceva nu poate ști decât fiecare în parte.

Sincer, nu aveți niciun motiv sa ne citiți. Nu suntem geniali. Dar măcar încercăm.

Cu respect, Dragoș Huțuleac-editor
Membri onorifici: L.D. Clement, Emilia Guliciuc, Viorel Guliciuc

Colegiu redactional: Gabriela Alionte, Cornelia Bratu,Cristina Bîndiu, Daniela Ceredeev, Dandeş Albert Aurel,Marius Esi, Marius Cucu, Mitric Dănuţa, Gelu Clitnovici, Damian Gheorghiu, Corina Gheorghiu,Ovidiu Hutuleac ,Gabi Pîţu, Ilie Sauciuc

Colaboratori: Caciuc Adriana

Editor: Dragoş Huţuleac

Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 10 lei/artico,l pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: revistaromaniaazi@yahoo.com. Vă mulţumim!
Revista apare in data de 24 a fiecarei luni.
Incepand cu anul editorial 2013-2014 puteti publica in revista noastra articole contra sumei de 30 lei/articol pe care ii veti depune in contul RO21BRDE340SV37012943400, deschis la banca BRD, titular cont Dragos Hutuleac. Confirmarea de plata o puteti face telefonic la 0742 281 934 sau atasati chitanta scanata alaturi de articolul trimis online. In acest pret intra eliberarea unei adeverinte de publicare, necesare portofoliului personal. Asteptam articolele dv. la adresa: edituracadrelordidactice@yahoo.com. PUBLICAM ORICE ARTICOL CARE SE INCADREAZA IN TEMATICA RUBRICILOR PE CARE LE DETINEM!!! Vă mulţumim!
Anul IV

ISSN 2067 – 5178

Recieve news about this website directly to your mailbox

O perspectivă eseistică asupra caracteristicilor educației în învățământul primar (de Balabașciuc Angelica)

O perspectivă eseistică asupra caracteristicilor educației în învățământul primar (de Balabașciuc Angelica)


Toată lumea crede că educația trebuie să formeze resursa umană, care este cea mai importantă resursă din orice țară. Pentru a educa copii capabili să ne ia locul și să conducă societatea e nevoie de un sistem eficient de educație.
Originea latină a cuvântului “educație” sugerează mai multe semnificații: “education - formare, creștere”.
Pe parcursul evoluției societății, educația are mai multe sensuri, aceasta fiind definită diferit. Semnificația conceptului este, de fapt, scoaterea ființei din starea biologică și ridicarea ei spre starea culturală, spirituală.
Kant spunea că educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil.
Stuart Mill afirma, de asemenea, că educația înseamnă tot ceea ce facem noi înșine și tot ceea ce fac alții pentru noi, spre a ne apropia de perfecțiunea materiei noastre.
Structurarea educației se face pe trei repere: socială, psihologică și psihosocială. Abordarea educației poate fi realizată ca produs, proces și activitate. Misiunea fundamentală a educației este de a transmite de la o generație la alta valorile materiale și spirituale acumulate de societate la un moment dat, asigurând continuitatea la nivel cultural și civil.
Educația poate fi prezentată sub diverse forme – formală, având ca scop atingerea unor obiective explicite, clar formulate. Cerghit I., în 1988, spunea că educația formală include ansamblul acțiunilor intenționat educative, organizate și realizate în mod planificat în cadrul instituțiilor școlare și universitare. Documentele au rolul esențial în instruire și educare. Acest tip de educație reprezintă nucleul demersurilor de instruire și educare a individului. Problemele acestui tip de educație ar fi: tendința de centrare exclusivă pe performanțele înscrise în programe, accentul pus pe asimilare masivă de informații, caracterul monoton al unor activități. Specialiștii atrag atenția asupra nevoii de deschidere a școlii față de realitățile și problemele lumii contemporane.
Educația nonformală include activitățile din afara sistemului de învățământ. Tipurile de activități sunt: parașcolare și perișcolare. Activitățile sunt opționale sau facultative desfășurându-se în biblioteci, muzee, teatre. Țelul acestui tip de educație este atingerea unor scopuri multiple. Apare avantajul mai flexibil al unui spațiu instructiv-educativ, altul decât cel școlar, oferind libertate de acțiune.
Educația informală reprezintă rezultatul multitudinii de influențe cotidiene venite din zona mediului social, cultural și economic al individului.
Viziunea modernă asupra educației acreditează raporturile de complementaritate și interdependență între educația formală, nonformală și informală.
Sistemul social joacă un rol important și depinde mult de sistemul educativ. Educația se află sub aspectul schimbărilor, generând noi conținuturi, obiective, modalități de realizare.
În ultimele decenii s-a discutat despre problematica lumii contemporane, conceptul fiind introdus de Clubul de la Roma, întemeiat în 1968, sub conducerea lui A.Peccei, fiind o instituție ce unește specialiști din lumea întregă, având la bază preocupări de evoluție și destinul omenirii. Conservatorismul, prezent în educație, determină o rămânere în urmă a acestora în raport cu exigențele sociale.
Philip Coombs, în 1960, explica existența crizei mondiale a educației prin cele patru cauze: intensificarea cererii de educație, costurile ridicate pentru fiecare elev, inadaptarea structurilor interne ale sistemului de învățământ și conservatorismul.
S-a vorbit de cele două direcții de acțiune socio-pedagogică și distructivă, avându-l ca reprezentant pe Ivan Ilich care, după 1970, susținea ideea unei societăți lipsite de școală. Ideea a fost combătută de C-tin Cucoș în1998, pentru că “școala nu este o instituție perfectă, nu echivalează cu a susține anularea ei”.
Altă direcție este constructivă, apărând în Rapoartele Unesco, după 1970. Ed. Faure afirma că “A învăța să fii” susține ideea că educația trebuie să fie globală și permanentă ca urmare a două fenomene noi: educația tinde să preceadă nivelul dezvoltării economice și să formeze oameni pentru tipurile de societate.
Rolul profesorului este foarte mare în a-și valorifica propria disciplină pentru stimularea interesului profesional și formarea aptitudinilor elevului. Lecțiile nu trebuie să se rezume doar la prezentarea materialului informativ ci, este necesar să pună problema elevilor pentru a le stimula gândirea și a-i face să mediteze asupra aspectelor esențiale ale unei teme predate.
Încă din pubertate, tinerii sunt nevoiți de a se afirma, de a-și cunoaște înclinațiile și aptitudinile. Se trezește interesul profesional spre acele activități care urmează să devină obiectul calificării lor.
Școala reprezintă un sistem cultural, iar școlarizarea este procesul de culturalizare. Trăind într-o societate aflată în continuă schimbare, elevul va trebui ca universului informațional întâlnit să-i dea sens în mod critic, creativ și productiv. Acțiunea educațională vizează producerea unor schimbări de natură cognitivă la nivelul personalității elevului la celui supus mereu instruirii. Elevul trebuie sa își dezvolte capacitatea de a cere informații și de a decide importanța acestora. Pentru a manevra bine informațiile, elevul va trebui să aplice un set de deprinderi de gândire care să ofere în egală măsură un cadru de învățare și gândire. Trăind într-un secol al tehnologiilor moderne, când elevul este atras de computer si internet, lectura tinde să o ia pe un făgaș supus uitării. Fără lectură și exerciții de comunicare, exprimarea tânărului din noua generație va lăsa de dorit. De aceea, profesorul trebuie să-i atragă, să utilizeze metode moderne care contribuie la dezvoltarea gândirii critice.
La dezvoltarea gândirii critice a elevului contribuie o serie de metode și tehnici. Tehnica ciorchinelui este o tehnică de predare-învățare care îi încurajează pe elevi să caute drumul spre propriile cunoștințe, evidențiind propria înțelegere a unui conținut.
Utilizez destul de des această tehnică deoarece dă posibilitatea elevului de a realiza asociații de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însușite anterior. Prin intermediul acestei tehnici se asimilează cunoștințele, facilitând reținerea informațiilor.
J.P.Guilford pune la baza creativității gândirea divergentă, definită ca abilitate de a produce în mod neuzual și neconvențional, soluții inedite pentru rezolvarea unei anumite probleme. Din perspectiva elevilor, principalele obstacole în calea învățării creative sunt: teama de a nu greși, de a nu se face de râs, timiditatea, graba etc.
Astăzi se pune accent pe predarea creativă, creativitatea stând la baza învățării. Diversificarea metodelor de evaluare, încurajarea autoevaluării și accentuarea caracterului formativ sunt câteva măsuri pe care le suportă activitatea de evaluare.
01/28/2016 16:37:08
hutuleacd
In numele libertatii absolute de exprimare, autorii raspund in mod direct de continutul materialelor publicate sub semnatura proprie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one